กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) รมว.ทรัพย์เร่งแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการคัดแยกขยะจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเร่งแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อเวลา 17.45 น.วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการและแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งประสบปัญหาบ่อขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 23 ไร่ ยังมีปัญหาเรื่องกลิ่น และควันจากการเผาขยะ สร้างความเดือดร้อนรำคาญและเกิดมลพิษ เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานกว่า 20 ปี โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอฆ้องชัย พ.ต.อ.คเชนทร์ ยืนยง รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายยุทธพล ภูเลื่อน รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูล

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากการตรวจติดตามข้อมูลของการจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ พบว่าอาชีพการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชาวบ้านที่นี่ ขณะเดียวกันผลการตรวจ สารตะกั่วในเลือดและสารแคดเมียมในปัสสาวะของประชาชน ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย แต่ในระยะยาวต้องปรับเปลี่ยนเพราะพื้นที่ในการทิ้งขยะ เริ่มลดลงเรื่อย ๆ ส่วนกรณีที่ อบต.โคกสะอาด จะของบประมาณในการก่อสร้างบ่อฝังกลบนั้น จะต้องมาดูรายละเอียดด้วยว่าจะมีอายุการใช้งานได้มากเพียงใด ทั้งนี้ในระยะยาวเตรียมนำเทคโนโลยีสำหรับแยกและย่อยขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาให้ ประชาชนได้ริเริ่ม ศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่มากที่สุด