ศรีสะเกษ-ชาวยางชุมน้อยร่วมทำความดีแห่บริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์


เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย จัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิต ตามโครงการบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยมีข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน ตลอดจนพระสงฆ์-สามเณร เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ยังได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล และผู้มาบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย
นางมัลลิกา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 ที่ผ่านมา ทำให้จำนวนโลหิตในธนาคารเลือดขาดแคลนในทุกหมู่เลือด จึงได้ร่วมกันจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตดังกล่าวขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความดี ด้วยการเสียสละบริจาคโลหิตให้กับผู้ที่ต้องการโลหิต โดยนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ประสบอุบัติเหตุที่ต้องการโลหิต นอกจากนี้โลหิตที่ได้รับบริจาค 1 ถุง ยังสามารถนำไปปั่นแยก ส่วนประกอบต่าง ๆ อาทิ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ตรงความต้องการของผู้ป่วยได้ต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ //รายงาน