ขอนแก่น(ชมคลิป)เปิดโรงฆ่าสัตว์ปกติหลังไม่พบเชื้อPRRSในหมู

โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองกระนวน เปิดให้บริการแล้ว หลังจากที่ทางปศุสัตว์อำเภอได้ได้นำเชื้อส่งไปตรวจเมือวานพบว่าผลออกมาไม่พบการติดเชื้อในโรงฆ่าสัตว์ จึงเริ่มเปิดทำการ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 จากกรณีที่เทศบาลเมืองกระนวน จ.ขอนแก่น สั่งกำจัดหมูเกือบ 50 ตัวหลังพบติดเชื้อ PRRS เป็นโรคในกลุ่มระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจในสุกร พร้อมสั่งปิดโรงฆ่าสัตว์ชั่วคราวและออกประกาศ กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรค prrs ในสุกร ซึ่งเมื่อวานนี้กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกระนวน ได้เข้าทำความสะอาดภายในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองกระนวนแล้ว

นายทวีวงษ์ พันธุระ ปลัดเทศบาลเมืองกระนวนเปิดเผยว่า หลังจากที่ผลการตรวจเชื้อของโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองกระนวน ที่ทางปศุสัตว์อำเภอส่งตรวจเชื้อวันนี้ผลออกมาเป็นลบ จึงสามารถเปิดทำการได้ โดยมีการเฝ้าระวังเพิ่มมาตรการ ผู้นำสุกรเข้าโรงเชือด ต้องมีใบเคลื่อนย้ายที่ทางปศุสัตว์ออกให้เท่านั้น อีกทั้งหลังจากทำการชำแหละเสร็จจะมีการฆ่าเชื้อในเนื้อสุกร ก่อนนำออกจากโรงฆ่าด้วย เพื่อเป็นการส้รางความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

การนำเอาตัวอย่างเชื้อภายในโรงฆ่าสัตว์ไปตรวจ จะทำซ้ำกันทั้งหมด 4 ครั้ง แต่ละครั้งจะห่างกัน 3 วัน โดย ผลการตรวจเชื้อจะต้องออกมาเป็นลบ 2 ครั้งติดต่อกัน ถึงจะสามารถเปิดทำการได้ โดยโรงฆ่าสัตว์แห่งนี้ ผลการเชื้อเมื่อวานเป็นผลครั้งที่2 ที่เป็นลบติดต่อกัน จึงได้อนุญาติให้เปิดทำการได้ พร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังด้วย

สำหรับโรคพีอาร์อาร์เอส หรือPorcine reproductive and respiratory syndromeเป็นกลุ่มอาการของโรค ในระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจในสุกร ทำให้แม่สุกรแท้ง ลูกตายแรกคลอดสูง อัตราการผสมติดต่ำลูกสุกรแคระแกร็น โตช้า ติดโรคอื่น ๆ แทรกซ้อนได้ง่าย จึงเป็นโรคที่สร้างความเสียหายอย่างมากให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

ถึงแม้ผลการตรวจเชื้อของโรงฆ่าสัตว์และหมูอีก33 ตัวที่เป็นชุดสุดท้ายในโรงฆ่าสัตว์จะออกมาเป็นลบ แต่ปศุสัตว์อำเภอจะยังคงมีการเฝ้าระวังของฟาร์มเลี้ยงหมู่ในเขตเทศบาลเมืองกระนวนต่อระยะหนึ่ง

https://youtu.be/gjktyyVYz8w