ศรีสะเกษ – มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบเงินและสิ่งของพระราชทานฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บรรเทาความเดือดร้อน ปชช.


เมื่อเร็วๆนี้ ที่บ้านเลขที่ 93 บ้านหนองตาพรหม หมู่ที่ 2 ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย โดยมี นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอนุสรน์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมพิธี
นายวิชัย กล่าวว่า เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 23.30 น. ได้เกิดเหตุอัคคีภัยบริเวณบ้านหนองตาพรหม หมู่ที่ 2 ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ทำให้ที่อยู่อาศัยรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายด้วย โดยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง ซึ่งเป็นบ้านของ นายพุ้ย ดวนใหญ่ อายุ 68 ปี มูลค่าความเสียหาย 604,000 บาท และเสียหายบางส่วน อีก 1 หลัง ซึ่งอยู่ติดกัน คือบ้านเลขที่ 94 ของ นางละมัย ชาญชิต อายุ 72 ปี มูลค่าความเสียหาย 15,000 บาท
ซึ่งในวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้อนุมัติเงินในการจัดซื้อสิ่งของดำรงชีพเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ และมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยบ้านเสียหายทั้งหลัง จำนวน 5,000 บาท และบ้านเสียหายบางส่วน จำนวน 2,000 บาท พร้อมสิ่งของ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยทั้งสองหลัง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัยบ้านเสียหายทั้งหลัง จำนวน 5,000 บาท และบ้านเสียหายบางส่วน จำนวน 2,000 บาท และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ มอบสิ่งของสำรองจ่ายเครื่องนุ่งห่มด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน