หนองคาย(ชมคลิป)พิษโควิด-19 ระลอก2 ทำเอามันแกวหรือมันเพาที่ปลูกริมฝั่งแม่น้ำโขง ราคาตกฮวบ


เมื่อวันที่ 1 ก.พ.64 ที่ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านหัวทราย หมู่ 12 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ซึ่งมีพื้นที่กว่า 50 ไร่ ที่เป็นหาดทรายซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกมันแกว หรือมันเพาในช่วงฤดูแล้งหลังระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดต่ำลง มีผลผลิตนำออกขายปีละกว่า 200 ตัน มีรายได้กว่า 120,000 บาท ซึ่งปัจจุบัน (ก.พ. 64) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันแกว หรือมันเพา ริมฝั่งแม่น้ำโขงขายมันได้ราคาต่ำ
นายไกรทอง มาลาหอม กล่าวว่า ตนเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันแกว และเป็นพ่อค้ามันแกว เอง จากสถานการณ์และมาตรการคุมเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ นี้ ส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากประชาชนไม่ค่อยออกจากบ้าน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ลดลง ปกติในช่วงเดือนธันวาคม ของทุกปี ตนจะขายมันแกวได้ราคาดี กิโลกรัมละ 20 บาท ซึ่งแต่ละปีจะมีรายได้จากการขายมันแกวหรือมันเพา 30,000-40,000 บาท พอปัจจุบัน กุมพาพันธ์ 2564 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้ขายไม่ดี ราคาลดลงเหลือ 15-8 บาท/กิโลกรัม ซึ่งจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวน และจะนำไปส่งที่ตลาดสดเมืองทอง จ .อุดรธานี จากก็จะมีพ่อค้ารายย่อยรวมถึงเจ้าของสวนจะนำมาตั้งวางขายตามริมถนน อ.ท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่ ที่สำคัญเมื่อ ปี 2563 เมล็ดพันธุ์มันแกว ที่ซื้อมาปลูกก็มีราคาแพง 12 กิโลกรัม/3,700 บาท จากที่เคยซื้อ 2,500-2,800 บาท ถึงราคาไม่ดีนักแต่เกษตรกรก็ต้องปลูกเพราะเป็นวิถีท้องถิ่นของคนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ดีกว่าทิ้งให้เกิดที่ว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์ ซึ่งมันแกวที่ปลูกริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านหัวทราย หมู่ 12 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย มันแกวจะมีหัวสีขาว รสชาติหวาน กรอบ อร่อย /ฤาษีลภ-อภิชาติ//จ.หนองคาย