บึงกาฬ – เปิด โครงการ “เทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง”

 


เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 23 มี.ค.66 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “เทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง” และวันครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกับศิลปินและ องค์กรภาคีเครือข่ายศิลปพร่วมสมัยผ่านการแสดง การสาธิต เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อการต่อยอดภูมิปัญญา การนำนวัตกรรมมาผนวก ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นผลงานที่มีความร่วมสมัยที่มีคุณค่าทางจิตใจและมีมูลค่าในเชิงอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ณ บริเวณริมบึงนาคี ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


จัดโดยจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ และพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการดังกล่าว


ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ