มหาสารคาม(ชมคลิป)สสจ.ตักศิลาเดินหน้าปูพรมตรวจหาเชื้อความเสี่ยงสูงอีก100รายหลังพบผู้ติดเชื้อจากคัสเตอร์วงแชร์

โควิด19โผล่มหาสารคาม จากโต๊ะแชร์ 15 คาดเหตุรับเชื้อจากคัสเตอร์งานเลี้ยง ขณะที่สาธารณะสุขเดินหน้าปูพรมตรวจหาเชื้อความเสี่ยงสูงอีก100รายและรอผลกลุ่มเสี่ยงต่ำอีก3,313 คน
วันที่31 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมแถลงข่าวการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จังหวัดมหาสารคาม
โดยวันนี้ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 64 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 1 คน ซึ่งเป็นผู้ป่วยกลุ่มเดียวกับคลัสเตอร์งานกินเลี้ยงสังสรรค์โต๊ะแชร์ ทำให้ขณะนี้ จ.มหาสารคามพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจากกลุ่มคลัสเตอร์วงแชร์ รวมในจังหวัดมหาสารคามแล้วจำนวน 15 คน
ด้านนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19 รายที่ 2 ของระลอกที่ 2 ผู้ป่วยมีประวัติเดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ ในวันที่ 3 มกราคม จากนั้นมีการออกไปกินเลี้ยงสังสรรค์ ตามร้านอาหารต่าง ๆ ในวันที่ 10, 11, 12,14, 17, 18 , 23 และ 25 มกราคม ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด 19 ในวันที่ 27 มกราคม และกำลังรักษาตัวในหอผู้ป่วยเฉพาะโรค โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไข้เล็กน้อยถึงปานกลาง แพทย์ได้รักษาตามอาการและดูแลอย่างใกล้ชิดภายในห้องความดันลบ โดยผู้ป่วยมีอายุตั้งแต่ 14-73 ปี
ทั้งนี้ จากข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก 5 จุด ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประกอบด้วย ศูนย์แพทย์ราชภัฏ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศรีสวัสดิ์ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบูรพา และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี ดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่ำจำนวน 3,313 คน และได้ดำเนินการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 100 คน พบยืนยันติดเชื้อ 1 คน รอผลตรวจยืนยัน 1 คน
ด้านนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อโควิ19 ยังต้องประเมินเป็นรายวัน โดยทางสาธารณสุขจังหวัด ได้ขอความร่วมมือประชาชน ระมัดระวังป้องกันตนเอง ศึกษาจากไทม์ไลน์ที่ทางสาธารณสุขจังหวัดได้ประกาศไว้ ถ้าหากท่านไปยังสถานที่ ในวันและเวลาดังกล่าว ท่านอาจเป็นผู้เสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ติดเชื้อได้ ถ้าพบว่าตัวเองอาจเป็นผู้เสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันกับผู้ติดเชื้อ หรืออยู่ในสถานที่แออัดร่วมกับผู้ติดเชื้อ ขอให้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อประเมินความเสี่ยง และเข้ารับการตรวจหาเชื้อ
ในส่วนประชาชนผู้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้สัมผัสทั้งเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำขอให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด และติดตามข้อมูลข่าวสารทางราชการ กรณีมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องสถานการณ์ระบาดในครั้งนี้ หรือวิธีการปฏิบัติตัว สามารถติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการได้ใน เพจเฟสบุ๊ค สนง.สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม หรือ ทีมสื่อสารความเสี่ยงสาธารณสุขมหาสารคาม หรือสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในเขตเทศบาล หรือโทร.สายด่วน โควิด-19 มหาสารคาม โทร.095-1807712
รวมผู้ป่วยรอบแรก เสียชีวิต1 ราย รอบใหม่ 1รายและในพื้นที่ อำเภอเมือง 1 คน จากในคลัสเตอร์โต๊ะแชร์ รวม15 ราย