หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ผวจ.หนองบัวลำภูส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามสมุทรสาคร

ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู สวมกอดมอบดอกไม้ส่งกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 8 คน (ทีม MERT) หนองบัวลำภู ใจดี?ชุดที่ 2 ลงพื้นที่โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID -19) ขณะที่แม่เมืองหนองบัวลำภู กล่าวให้กำลังใจก่อนเดินทางพร้อมขอบคุณทีมบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละเวลาไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยโรงพยาบาลสนาม
วันนี้(31 มค.64)ณ สนามลานหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อม นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายรุ่งศักดิ์ สันตินันตรักษ์ รอง นายก อบจ.หนองบัวลำภู นพ.ไพฑูรย์ ใบประเสริฐ รอง ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลำภู พญ.ดวงสุดา ดาวเศรษฐ์ ผอ.รพ.ศรีบุญเรือง บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อสม.และครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์ร่วมส่งให้กำลังใจก่อนเดินทาง
ด้าน นายแพทย์ สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า การส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ (ทีม MERT) จังหวัดหนองบัวลำภู ไปสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสาคร ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVD-19) ในประเทศไทยหลายพื้นที่
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มี รายงานยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อเป็นอันดับ 1 ของประเทศ มีรายงานยืนยันพบผู้ป่วย ติดเชื้อจำนวนมาก และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดและกระจายเป็นวงกว้างใน หลายพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร มากยิ่งขึ้น อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ของประชาชน ประกอบกับในพื้นที่มีแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพ เป็นจำนวนมาก และพบการติดเชื้อดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น
กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอสนับสนุนทีม MERT ทีม CDCU และรถ ALS ทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อไปร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร โดยในวันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ส่งไปสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาล จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2ทีม สำหรับชุดที่ 1ได้แก่ทีมสอบสวนควบคุมโรค (ทีม CDCU) ไปปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVD-19) จังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 8 -20 มกราคม 2564 ขณะนี้กักตัวที่บ้าน จะครบกักตัวในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
สำหรับทีม(ทีม MERT) ชุดที่ 2 ที่จะเดินทางไปในวันนี้ประกอบด้วย แพทย์ จำนวน 1 คน เภสัชกร จำนวน 8 คน พยาบาลวิชาชีพจำนวน 4 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 คน พนักงานขับรถพยาบาล จำนวน 1 คัน รถพยาบาลระดับสูง จำนวน 1 คัน และรถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อไปส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ (ทีม MERT)ในวันนี้

ในขณะที่นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวให้กำลังใจก่อนเดินทางว่า ในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ขอขอบคุณทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่เสียสละเวลาไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และขอขอบคุณครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์ทุกครอบครัวที่ให้บุตรหลานไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยโรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร ขอให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกทน เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับ
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู