หนองคาย -นายอำเภอนักพัฒนา ประชุมทุกภาคส่วนเตรียมรับมือปัญหาภัยแล้ง

นายอำเภอนักพัฒนา ประชุมทุกภาคส่วนเตรียมรับมือปัญหาภัยแล้ง และการป้องกันเฝ้าระวังปัญหาไฟป่าในพื้นที่อำเภอโพธิ์ตาก
ที่ ห้องประชุมศรีโพธิ์ตาก ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย นายสมควร ใจซื่อ นายอำเภอโพธิ์ตาก ประชุมทุกภาคส่วนเตรียมรับมือกับปัญหาภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำประปาระดับหมู่บ้าน และการป้องกันเฝ้าระวังปัญหาไฟป่าในพื้นที่อำเภอโพธิ์ตาก โดยมีหน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าหนองคาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ประธานหน่วยอาสาพิทักษ์ป่าบ้านห้วยหินขาว และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้าร่วม
การประชุมครั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหา และพิจารณาหารือแนวทางแก้ไขและขับเคลื่อนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จากนี้ นายสมควร ใจซื่อ นายอำเภอโพธิ์ตาก พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์พรหมพินิจ ปลัดอาวุโส นายประภาส รวมรส ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายวิชัย หาญวิชา ปลัดอำเภองานปกครอง นายนิเวศ ทองจรัส ปลัดอำเภองานป้องกัน อส.อำเภอโพธิ์ตาก และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก ร่วมกันออกลาดตระเวนบริเวณป่าชุมชนบ้านห้วยหินขาวและป่าชุมชนบ้านภูพนังม่วง และออกสำรวจเส้นทางที่จะทำแนวกันไฟ โดยอำเภอโพธิ์ตากได้ดำเนินการขับเคลื่อน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง :ฤาษีลภ-อภิชาต//จ.หนองคาย

Related posts