มุกดาหาร (ชมคลิป) ลุงพลบอกเจตนาสร้างพญานาคเพื่อส่วนรวมไม่หวังประโยชน์เข้าตัว


นายไชย์พล วิภา หรือลุงพล บอกเจตนาสร้างพญานาค เพื่อส่วนรวมไม่หวังประโยชน์เข้าตัว ไม่หวั่นจะถูกรื้อถอน โดยก่อนสร้างได้ประสานเทศบาลกกตูม ทราบว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ และเป็นที่ของกรมอุทยานฯ
24 01 64 จากกรณีนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ แจ้งความเอาผิด นายไชย์พล วิภา หรือ ลุงพล กับพวกในความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวน มาตรา 14 ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่าหรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ หลังมีการก่อสร้างพญานาค และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ทำให้ป่าสงวนเสื่อมเสียสภาพ พร้อมนำเอกสารหลักฐาน แผนที่พิกัดพื้นที่ก่อสร้างพญานาคในป่าสงวนดงภูพาน จ.มุกดาหาร
นายไชย์พล วิภา หรือ ลุงพล ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าเบื้องต้น ได้รับทราบข่าวจากสื่อแล้วและไม่หวั่นจะถูกรื้อถอน โดยก่อนสร้างได้ประสานเทศบาลกกตูม ทราบว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ และเป็นที่ของกรมอุทยานฯ ซึ่งเมื่อไม่มีคำสั่งห้ามก็คุยกับกรมทางหลวง แนะนำให้สร้างได้ แต่ต้องห่างขอบทาง 9 เมตร และหลังจากนี้จะไปขออนุญาตเพิ่มเติม ถ้าสร้างเสร็จก็พร้อมมอบให้เป็นของสาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์กับจังหวัด ที่ก่อสร้างพญานาค ตอนแรกเพราะอยากให้เป็นแลนด์มาร์ค ไม่มีเจตนาแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างไร..
สำหรับพญานาค ปู่ปาริจิตนาคราช ส่วนลำตัวสูงประมาณ 3 เมตร ส่วนหัวสูงประมาณ 7 เมตร ความยาวประมาณ 44 เมตร เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบันเสร็จไปแล้วประมาณ 70 %


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร