ตำรวจภูธรนครพนม จัดการแข่งขันกีฬาตำรวจสัมพันธ์ ประจำปี 2565

 


วันที่ 24 พ.ค.65 ที่สนามฟุตบอล CLUB39 ตำรวจภูธรนครพนม บ้านน้อยหนองเค็ม อ.เมือง จ.นครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผวจ.นครพนม เป็นประธานในพิธีการเปิดการแข่งขันกีฬาตำรวจสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยมี พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผบก.ภ.จว.นครพนม กล่าวรายงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาตำรวจสัมพันธ์ ประจำปี 2565 เปิดการแข่งขันฯ ตำรวจภูธรนครพนม ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฯ เป็นประจำปีตลอดมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีอันดีระหว่างข้าราชการตำรวจ เป็นการพัฒนาร่างกายและจิตใจ ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท คือ กีฬาฟุตบอลชาย 7 คน เข้าร่วมแข่งขัน 21 ทีม กีฬาเซปัคตะกร้อ ทีมเข้าร่วมแข่งขัน 19 ทีม กีฬาเปตอง ทีมเข้าร่วมแข่งขัน 19 ทีม


ในการแข่งขันฟุตบอล มีหน่วยตำรวจ ซึ่งมีที่ตั้งหน่วยในพื้นที่จังหวัดนครพนม ส่งทีฟุตบอลเข้าแข่งขัน ได้แก่ ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจทางหลวง ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจพิสูจน์หลักฐาน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 lนาม โซนเหนือ แข่งขันที่สสนามฟุตบอลสถานีตำรวจภูธรศรีสงคราม โซนใต้ ที่สนามฟุตบอลสถานตำรวจภูธรพระซอง และโซนกลาง แข่งขันที่สนามฟุตบอล คลับ 39 แห่งนี้


ได้มีการจัดการประกวดขบวนพาเหรดสวยงาม ประกวดผู้ถือป้ายประจำหน่วย การจัดการแข่งขันได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม จำนวน 100,000 บาท และได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนอีกส่วนหนึ่ง
ข่าว/ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม