มุกดาหาร(ชมคลิป)เจ้าหน้าที่ระบุจุดสร้างพญานาคบ้านลุงพลอาจเสี่ยงผิดกฎหมาย


มุกดาหาร – หัวหน้าอุทยานภูผายล ระบุจุดสร้างพญานาคบ้านลุงพล ไม่ใช่เขตอุทยาน ต้องตรวจสอบ เสี่ยงผิดกฎหมายหรือไม่ยันพื้นที่บ้านกกกอก เป็นพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ อนุโลมให้ชาวบ้านทำการเกษตรและอยู่อาศัย ไม่สามารถก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างรายได้
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 64 นายพิเชษฐ์ สุขสบาย นักวิชาการป่าไม้ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าอุทยานภูผายล เปิดเผยว่า กรณี พื้นที่การสร้างพญานาคของบ้านลุงพล ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เขตอุทยาน ซึ่งพื้นที่ของบ้านกกกอกนั้น ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นจุดที่อนุโลม ให้ประชาชน ทำกินและทำการเกษตร โดยจากการสำรวจภาพถ่ายทางจี พี เอส พบว่าเห็นชัดเจนว่าการสร้างพญานาคนั้นอยู่ห่างจาก ถนน เปรมพัฒนา ไม่มาก และติดกับลำห้วยบุง จึงมีความเสี่ยงที่จะหมิ่นเหม่ว่า อาจจะ มีการรุกล้ำป่าสงวนแห่งชาติ หรือไม่ หรือจะเป็นพื้นที่ของทางหลวงชนบท จุดนี้ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ แต่ในเบื้องต้น จุดที่สร้างพญานาคนี้ไม่ใช่เขตของอุทยาน
ส่วนพื้นที่ของชาวบ้านกกกอก เป็นพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติ ที่อนุญาตให้ชาวบ้านอาศัย และทำการเกษตร ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ สวนกรณีที่มีเจ้าของที่ดินบางคนนำที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปหารายได้ เช่น ทำกระต๊อบให้เช่า มีรายได้จากที่ดิน จุดนี้ต้องไปตรวจสอบว่า ทำผิดกฎหมายหรือไม่ เพราะเป็นการหาประโยชน์จากที่ดิน ซึ่งจุดประสงค์คือให้ชาวบ้านอาศัยและทำการเกษตร เท่านั้น.
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ บอกว่า พื้นที่ดังกล่าวน่าจะเป็นพื้นที่ของแขวงทางหลวงแต่พื้นที่ของชาวบ้านทั้งหมดเป็นของเขตอุทยานแห่งชาติภูผายล แต่แขวงทางหลวงขอให้พื้นที่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวน่าจะเป็นของแขวงทางหลวง การก่อสร้างพญานาคน่าจะยังไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ของ 2 หน่วยงาน คือ กรมป่าไม้ และแขวงทางหลวง
สำหรับปู่ปาริจิตนาคราช ส่วนลำตัวสูงประมาณ 3 เมตร ส่วนหัวสูงประมาณ 7 เมตร ความยาวประมาณ 44 เมตร ก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบันเสร็จไปแล้วประมาณ 70 %


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

Related posts