บึงกาฬ-จนท.นำอ้อยขึ้นไปเป็นอาหารช้างป่าบนเขา (ลานช้าง) เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่าลงมาหากิน


เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 18 ม.ค.64 พ.อ.ยรรยง แสงฮาด รอง ผอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ . (ท.) มอบหมายให้ จนท.กอ.รมน.จังหวัด บ.ก. จัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนพื้นที่ป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ภูวัว ฐานพิทักษ์ป่าถ้ำพระ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ทำการลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกัน ปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ซึ่งยังคงมีช้างป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อ.เซกา จ.บึงกาฬ


พ.อ.ยรรยง แสงฮาด รอง ผอ.รมน.จังหวัดบึงกาใ (ท.ได้สั่งการให้สำรวจเส้นทางการหากินของช้างป่า และให้นำอ้อยขึ้นไปเป็นอาหารช้างป่าบนเขา (ลานช้าง) เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่าลงมาหากินและทำลายพืชผักตามสวนของเกษตรกรชาวบ้านข้างเขตรักษาพันธุ์ฯ
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ