นครพนม(ชมคลิป)กำลังพลจิตอาสา มทบ.210 ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในโรงเรียน เตรียมพร้อมการเปิดเรียนพรุ่งนี้


วันที่ 18 มกราคม 2564 ที่จังหวัดนครพนม พลตรี สามารถ จินตสมิทธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 เปิดเผยว่า จากที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในหลายพื้นที่ของประเทศและทั่วโลก แม้ปัจจุบันจังหวัดนครพนมจะยังไม่พบผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ก็ตาม แต่ด้วยประชาชนยังคงมีการเดินทางไปมาหาสู่กันข้ามจังหวัดอยู่ ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและสร้างความปลอดภัยให้กับเด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครพนม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม จึงได้มีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ ไปเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 โดยมีระยะเวลาระหว่างวันที่ 5-18 มกราคม 2564 ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท และก่อนที่จะมีการเปิดเรียนในวันพรุ่งนี้ จึงได้นำกำลังพลจิตอาสามาร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning ฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารเรียน สำนักงาน ห้องเรียน สนามเด็กเล่น ลานอเนกประสงค์ โรงอาหาร ด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อพร้อมเช็ดทำความสะอาดพื้น โต๊ะเรียน เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียน และทุกพื้นที่ของโรงเรียนให้มีความสะอาดปลอดเชื้อ ร่วมกับคณะครู อาจารย์ บุคคลากรของสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา เพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยไร้ COVID-19 ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ เป็นการเตรียมพร้อมการเปิดเรียนในวันพรุ่งนี้ ทั้งเป็นการความวิตกกังวลให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้มั่นใจได้ว่าบุตรหลานที่มาโรงเรียนทุกคนแล้วไม่มีความเสี่ยง
อีกทั้งเป็นการน้อมรำลึกถึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีจนมีชัยต่อพระมหาอุปราชาของพม่า และคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปีเป็นวันยุทธหัตถีและเป็นวันกองทัพไทย ซึ่งทุกๆปี ทหารทุกหมู่เหล่าจะมีการประกอบพิธีสวนสนามผ่านธงชัยเฉลิมพล และประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเหล่าทหารกล้าที่ได้สละชีพเพื่อปกป้องประเทศชาติ แต่ในปีนี้เพื่อความปลอดภัยทางมณฑลทหารบกที่ 210 ได้งดประกอบพิธีดังกล่าว และร่วมกันออกทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนแทน
ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค นครพนม