ขอนแก่น(ชมคลิป)ครม.อนุมัติ 1,500ล้าน สร้างถนนสายกระนวน-น้ำพอง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 12 ม.ค. มีมติเห็นชอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 สำหรับรายงานที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของกระทรวงคมนาคม ซึ่งมี 2 หน่วยงานคือกรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท(ทช.) จำนวน 27 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 48,620 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการปี 2565-2567 โดยให้นำความเห็นสำนักงบประมาณไปพิจารณา พร้อมกับหารือกับกระทรวงการคลัง ในเรื่องแหล่งเงินในการดำเนินโครงการ และให้ทล.และทช.เร่งออกแบบรายละเอียดทุกโครงการให้แล้วเสร็จ

โดยเป็นโครงการของกรมทางหลวงจำนวน 20 โครงการ วงเงินรวม 36,280 ล้านบาท ดำเนินการในปี 2565 วงเงิน 7,256 ล้านบาท ดำเนินการในปี 2566 วงเงิน 14,512 ล้านบาท ดำเนินการในปี 2567 วงเงิน 14,512 ล้านบาทเป็นแผนงานโครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2 โครงการ วงเงิน 5,650 ล้านบาท แผนงานพัฒนาคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 18 โครงการ วงเงิน 30,630 ล้านบาท ได้แก่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน-อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตอนบ้านปอน-อำเภอเฉลิมพระเกียรติ วงเงิน 1,300 ล้านบาท ,โครงการปรับปรุงทางแยกสายหลักตัดทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ วงเงิน 1,700 ล้านบาท ,โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ้านบางเตย) -บรรจบทางหลวงหมายเลย 3214 (บ้านพร้าว) วงเงิน 4,740 ล้านบาท ,

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สายอำเภอจอมพระ-บ้านไทรงาม วงเงิน 1,520 ล้านบาท,โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายเลี่ยงเมืองอ่างทอง วงเงิน 3,200 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สายบ้านน้ำยืน-บ้านหาดยาย วงเงิน 1,400 ล้านบาท

โครงการรื้อถอนสะพานข้ามและก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 2 (สีมาธานี) วงเงิน 1,530 ล้านบาท,โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) วงเงิน 1,050 ล้านบาท

ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สายฉะเชิงเทรา-อำเภอบางน้ำเปรี้ยว วงเงิน 1,250 ล้านบาท, ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สายอำเภอหล่มเก่า-เลย ตอน ตำบลร่องจิก-ตำบลสานตม วงเงิน2,000 ล้านบาท, ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4056 สายนราธิวาส-อำเภอสุไหงโกลก ตอนบ้านบุโป๊ะแบง-บ้านโคกตา วงเงิน 1,050 ล้านบาท

ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายอินทร์บุรี-อำเภอสากเหล็ก ตอนบ้านหนองข้าว-ไดตาล วงเงิน 1,300 ล้านบาท, ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สายบ้านช่องกุ่ม-บ้านโคคลาน วงเงิน1,050 ล้านบาท,ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สายเชียงราย-อำเภอเชียงของ ตอนบ้านหัวดอย -บ้านใหม่ดอยลาน วงเงิน 1,000 ล้านบาท,

ก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สามแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ้านวังจา)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (บานนาเหนือ) วงเงิน 1,900 ล้านบาท ,ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สายอำเภอน้ำพอง-อำเภอกระนวน วงเงิน 1,500 ล้านบาท ,ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-อำเภอแม่จัน ตอนอำเภอฝาง-อำเภอแม่อาย วงเงิน 1,200 ล้านบาท

ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สายยโสธร-อำเภอกุดชุม วงเงิน 1,190 ล้านบาท,ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอน อำเภอแม่สรวย-บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 วงเงิน 2,000 ล้านบาท,ก่อสร้างทางแนวใหม่ เชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 -สนามบินอู่ตะเภา วงเงิน 4,400 ล้านบาท

กรมทางหลวงชนบท จำนวน 7 โครงการ วงเงินรวม 12,340 ล้านบาท ดำเนินการในปี 2565 วงเงิน 2,468 ล้านบาท ดำเนินการในปี 2566 วงเงิน 4,936 ล้านบาท ดำเนินการในปี 2567 วงเงิน 4,936 ล้านบาท ได้แก่

ถนนเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน-ศูนย์การค้าส่งชายแดน สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3-ถนนเชื่อมทางหลวงหมายเลข 212 อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม วงเงิน 1,600 ล้านบาท

สะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ วงเงิน 1,200 ล้านบาท,สะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง-เกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่ วงเงิน 1,600 ล้านบาท , สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์,เขาชัยสน จังหวัดสงขลา ,พัทลุง วงเงิน 4,500 ล้านบาท

ถนนสายสป.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3- เคหะบางพลี บางบ่อ บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ วงเงิน 1,140 ล้านบาท ,ถนนสาย ก ผังเมืองรวม สระแก้ว วงเงิน 1,200 ล้านบาท,ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข11 (ช่วงลำปาง-เชียงใหม่ กม.3+800)- ทางหลวงหมายเลข 1( กม.712+300) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วงเงิน 1,100 ล้านบาท

Cr. MGR Online.
https://youtu.be/qkJe0ddjqIY