นอภ.เมืองศรีสะเกษ สั่งคุมเข้มสถานบริการ-บันเทิง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน-ควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมท้าวอินสอน ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการสถานบริการและสถานประกอบกิจการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ และร้านอาหารในเขตพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติ และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายจิรศักดิ์ ศรีอร่าม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายปัญญา พละศักดิ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ/รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ ปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ และผู้ประกอบการสถานบริการและสถานประกอบกิจการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ และร้านอาหาร ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ จำนวน 26 ร้าน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
จากนั้นได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ อาทิ ผับ บาร์ ร้านคาราโอเกะ ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต และโรงแรม ในพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการ อย่างเคร่งครัด ซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคดังกล่าว จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกข้อกล่าวหา ตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ //รายงาน