รองพ่อเมืองศรีสะเกษ นำชาวบ้านล้างตลาดสด-กำหนดเขตสวมหน้ากาก 100 เปอร์เซ็น ป้องกันโควิด


เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 6 ม.ค. ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม (Cick off) ทำความสะอาด ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลยางชุมน้อย พร้อมร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่ ตามโครงการ MOTTO “ตลาดศรีสะเกษ สะอาด ปลอดภัย ร่วมใจต้านภัยโควิด-19” จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย พร้อมด้วย นายนวนใจ บุษบงค์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ได้มีการกำหนดให้ตลาดสดเทศบาลตำบลยางชุมน้อย เป็นเขตสวมหน้ากาก 100 เปอร์เซ็น พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ รวมทั้งประชาชนผู้ซื้อไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ตลาดเด็ดขาด และให้เว้นระยะห่างระหว่างแผง หรือระยะนั่ง หรือยืนในการเลือกสินค้า และการชำระราคา ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในระยะนี้ อย่างเคร่งครัด.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน