ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู ย้ำกำชับและสั่งการใน 7 มาตรการป้องกันการแพร่การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ระลอกใหม่


เมื่อเร็วๆนี้ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู และ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ในทุกพื้นที่ของประเทศในในขณะนี้ ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา ได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ระลอกใหม่ ด้วย 7 มาตรการดังนี้
มาตรการยับยั้งให้ปิดบ่อนไก่ สนามซ้อมไก่ ตลาดนัดโคกระบือ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง มาตรการลดความเสี่ยง สถานบริการ คาราโอเกะ ร้านเกมอินเทอร์เน็ต ปิดไม่เกิน 22.00 น สนามกีฬา ฟิตเนส ปิดไม่เกิน 20.00 น และสถานที่ต่อไปนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก ค้าส่ง ตลาดค้าส่ง ร้านค้าส่งชุมชน ตลาดเทศบาล ตลาดชุมชน ตลาดนัด สวนอาหาร ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านนวด โรงแรม ให้งด ดนตรี คอนเสิร์ต รถแห่ ทุกพื้นที่ ให้หลีกเลี่ยง กิจกรรมรวมคนจำนวนมาก
มาตรการด้านความมั่นคง ให้ค้นหาและจับกุม กลุ่มมั่วสุมทำผิดกฎหมาย ลักลอบเล่นการพนันทุกชนิด มาตรการค้นหาผู้ติดเชื้อ ผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดง ให้กักตัวเอง 14 วัน และสาธารณสุขสอบสวนโรค ผู้เดินทางมาจากจังหวัดสีส้ม สีเหลือง ให้สาธารณสุขสอบสวนโรคพิจารณาความเสี่ยง ให้ อบต. เทศบาล รพ.สต. อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก ในทุกหมู่บ้าน มาตรการเฝ้าระวัง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกพื้นที่ทุกโรงงานเข้มงวดมาตรการ DMHTT มาตรการสร้างการรับรู้ หากพบว่าตนเองเคยไปพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้กับตัวเอง และประสานสาธารณสุขมาสอบสวนโรค สำหรับประชาชนทั่วไปให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT และใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ/หมอชนะ ในการเข้าออกพื้นที่ อย่างเคร่งครัด และ มาตรการขอความร่วมมือ งดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด งดกิจกรรมการรวมคนจำนวนมาก
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู