หนองคาย(ชมคลิป)ผบ.ทหารพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ เน้นย้ำการป้องกันการระบาดของโควิด-19

หนองคาย-พล.อ.นเรนทร์ ศิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ เน้นย้ำการป้องกันการระบาดของโควิด-19

วันที่ 1 ม.ค. 64 พล.อ.นเรนทร์ ศิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและเจ้าหน้าที่ ที่จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งมีประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวนมาก ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการเดินทาง โดยมี พ.อ.ณัฐวัฒน์. นิลภูผาทวีโชติ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25(สอง-ห้า) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมกำลังให้การต้อนรับ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25(สอง-ห้า) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้กิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ประจำปี 2564 ขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล ในห้วงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และการเกิดอุบัติภัยอื่น ๆ ด้วยการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25(สอง-ห้า) ได้จัดชุดช่างเพื่อให้บริการตรวจเช็คและบำรุงรักษายานพาหนะเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัย ชุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวก ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในห้วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ยังได้ให้บริการกาแฟ น้ำดื่ม ผ้าเย็น และห้องสุขา สำหรับประชาชนที่จอดพักรถ ได้ผ่อนคลายอิริยาบถ ก่อนเดินทางต่อ ซึ่งจะมีชุดแพทย์พยาบาล ให้คำแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการเข้มในการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้ง แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ
พล.อ. นเรนทร์ ศิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เน้นย้ำห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และบุคคลจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ต้องร่วมกันกับตำรวจ และฝ่ายปกครอง ในช่วงระยะนี้ หากมีการตรวจพบให้รีบรายงานไปตามขั้นตอนเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ โดยให้ยึดแนวทางปฏิบัติของหน่วย การวางตัวที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดี การสร้างความสามัคคี และสถาบันทหารเป็นสถาบันที่ค้ำจุนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมฝากพี่น้องประชาชนที่เดินทางต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในระยะนี้

:ฤาษีลภ-ปสีณา//จ.หนองคาย

Related posts