(ชมคลิป)พสกนิกรชาวขอนแก่นร่วมไถ่ชีวิตกระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุธนารีนาถ

     ที่โรงเรียนชุมชนบ้านแห้ว ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น หม่อมราชวงศ์ สมลาภ  กิติยากร เลขานุการในเสด็จกรมหมื่นสุทธนารีนาถ นาย สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ จำนวน 6 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุธนารีนาถ โอกาสนี้ เลขานุการในเสด็จกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ตำบลบ้านโนน และมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จำนวน 10 หมู่บ้าน ยังความปลื้มปิติยินดีแก่ประชาชนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้กระบือจำนวน 6 ตัว ก็จะมอบให้ตัวแทนเกษตรกรนำไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์  เมื่อตกลูกก็จะส่งมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ นำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไป.