อุบลราชธานี-พ่อเมืองอุบลเปิดงานประเพณีข้าวพันธ์ดี ข้าวจี่หอม เดชอุดม

24 ธันวาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาด เป็นประธานเปิดงานบุญประเพณีข้าวพันธ์ดี ข้าวจี่หอม บุญกุ้มข้าวใหญ่ โดยมีนายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม และ พ.ต.อ.วีรพันธ์ นาคสุข ผกก.สภ.เดชอุดม พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ให้การต้อนรับ สำหรับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อซื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายอำเภอได้สั่งการให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกตำบลให้คัดกรองผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานในพื้นที่ตำบลก่อนจะเดินทางมาร่วมงานที่อำเภอ โดยมีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้างานและจุดต่างๆจำนวน 12 จุด เพื่อคัดกรองผู้เข้ามาร่วมงานทุกคน จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ กล้องวงจรปิดและเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกจุด ผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัย 100% รักษาระยะห่าง และมีการลงทะเบียนผ่าน QR-Code ไทยชนะ การจัดงานบุญประเพณีข้าวจี่ยักษ์ครั้งนี้เป็นปีที่ 2 โดยใช้ข้าวเหนียวจำนวน 1,000 กิโลกรัม และไข่ไก่จำนวน 2,500 ฟอง ขนาดของข้าวจี่ยักษ์ ยาว 4 เมตร กว้าง 2.50 เมตร สำหรับชาวบ้านที่เอาข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเหนียว มาช่วยทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ทั้ง 16 ตำบล ได้ข้าวจำนวน 66 ตัน เพราะอำเภอเดชอุดมมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด ประมาณ 79,452 ตัน ซึ่งเป็นอำเภอที่ทำการเกษตรมากที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วชาวบ้านจึงพากันทำบุญเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีฮีต 12 คอง 14 พร้อมทั้งยังได้ส่งเสริมเกษตรกรให้ร่วมอนุรักษ์ข้าวพันธ์ดี โดยเฉพาะบุญข้าวจี่ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวอีสาน ในงานก็มีกิจกรรมการประกวดข้าวพันธ์ดี ประกวดขบวนแห่ธิดาข้าวจี่ ไปตามถนนประชา หน้าที่ว่าการอำเภอ การประกวดข้าวจี่ประเภทข้าวจี่โบราณและข้าวจี่ประยุกต์และการประกวดกองเชียร์ข้าวจี่ จากตำบลต่างๆทั้ง 16 ตำบล ส่วนทางด้านนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าจะพยายามส่งเสริมให้ข้าวจี่ยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นเอกลักษณ์ของบุญประเพณี บุญข้าวจี่ประจำอำเภอเดชอุดมต่อไป

ภาพข่าว : ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน