นครพนม(ชมคลิป)ประชาชน นครพนมฝ่าลมหนาว แห่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก-ส.อบจ.คึกคัก เข้มป้องกัน covid-19 ” ทุกหน่วย


วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่จังหวัดนครพนม คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.) และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.) ทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดนครพนมบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้าแม้ว่าอากาศหนาวเย็น 13 องศาเซลเซียล ประชาชนทยอยกันมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง ตั้งแต่เวลา 08.00น.ซึ่งเป็นเวลาของการเปิดหีบบัตรลงคะแนนและจากนั้นก็เริ่มมีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง โดยทุกหน่วยเลือกตั้งจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. มาประจำจุดคัดกรอง ตรวจคัดกรองเข้มประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกคน ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย หากใครไม่มีหน้ากากจะไม่อนุญาตให้เข้าไปใช้สิทธิ์ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าไปยังหน่วยเลือกตั้ง หากใครอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ก็จะให้นั่งรอที่จุดนั่งรอพิเศษ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอีกครั้ง แต่หากอุณหภูมิยังเกินก็จะมีเจ้าหน้าที่มาให้บริการแยกต่างห่าง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่มาใช้สิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เนื่องจากห่างหายจากการเลือกตั้งท้องถิ่นมานานกว่า 9 ปี ซึ่งส่วนใหญ่พบว่ามีการตื่นตัวอย่างมาก อยากได้คนดีมาพัฒนาบ้านเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่ และจะดำเนินการจนถึงเวลา 17.00 น. จะเป็นเวลาปิดหีบลงคะแนน
ส่วนด้านการนับคะแนนนั้น จะทำการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งก่อน เมื่อแล้วเสร็จจะนำมารวมกันที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอแต่ละอำเภอ และจะส่งผลคะแนนรวมของแต่ละอำเภอไปให้ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม (อบจ.)
โดยจังหวัดนครพนมมี 12 อำเภอ แบ่งเขตการเลือกตั้งทั้งสิ้น 30 เขตเลือกตั้ง มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 1,347 หน่วย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 555,986 คน มีผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)นครพนม จำนวน 101 คน ขณะที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมในครั้งนี้มี 5 คน ได้แก่ นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิหมายเลข 1, นางสาวศุภพานี โพธิ์สุหมายเลข 2, ดร.สมชอบ นิติพจน์หมายเลข 3, นายเฉลิมชัย ทิศแดง หมายเลข 4 และ นายจุมพล วงศ์กาฬสินธุ์ หมายเลข 5
บรรยากาศการลงคะแนนช่วงเช้านั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี การนับคะแนนรวมทั้งจังหวัดนั้น ถ้าไม่มีปัญหาอะไร คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเวลา 20.00-21.00 น.
ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม รายงาน