หนองบัวลำภู(ชมคลิป)กกต.ร่วมกับ อบจ. หนองบัวลำภู และเยาวชนเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ.

กกต.ร่วมกับ อบจ. หนองบัวลำภู และเยาวชนเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ.หนองบัวลำภู อีก2วันก่อนการเลือกตั้ง(20 ธันวา)สองโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นทุกคนรู้สิทธิ์รู้หน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุจริตและโปร่งใส
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีเปิดการเดินรณรงค์เชิญชวน 20 ธันวาคม กลับบ้านใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุจริตและโปร่งใสจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสินศักดิ์ชัยเดช บรรยงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูส่วนราชการ และคณะครู นักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ร่วมเดินรณรงค์ไปในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
นายสินศักดิ์ชัยเดชฯปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นครั้งแรกตามกฎหมายฉบับใหม่ ประกอบกับเป็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นหลังจากห่างหายไปประมาณ 8 ปี และเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้เลือกตัวแทนของตนเพื่อทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
อบจ.หนองบัวลำภู จึงร่วมมือกับ กกต.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้กรอบแนวคิด “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส”เพื่อประชาสัมพันธ์การไปใช้สิทธิให้เป็นไปอย่างทั่วถึง ถูกต้อง และมีคุณภาพ เพิ่มจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งและลดจำนวนบัตรเสีย
นายกฤษเรศ วังทะพันธ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู(ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู(นายก อบจ.)ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 และออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างกว้างขวาง คาดหวังอยากเห็นชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีสิทธิออกมาใช้สิทธิเกินร้อยละ 90“เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” “20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส”ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ซึ่งเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครั้งแรกภายใต้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู