บึงกาฬ สยามคูโบต้า จับมือกองทัพบก สานต่อความห่วงใย มอบเสื้อกันหนาว ในโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว”


เมื่อเวลา 10.00น.วันที่ 9 .ค.63 บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว” เพื่อบรรเทาความเหน็บหนาวให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้วกว่า 140,000 ราย ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับในปีนี้บริษัทฯ ได้ร่วมกับกองทัพบก ดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา เชียงราย นครพนม และบึงกาฬ โดยมอบเสื้อกันหนาว รวมจำนวนทั้งสิ้น 10,000 ตัว ซึ่งจังหวัดนครพนมได้รับมอบเสื้อกันหนาว จำนวน 2,250 ตัว
ที่จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ พ.อ.ยรรยง แสงฮาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด บ.ก.(ท.) ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้เป็นประธานร่วมพิธีรับมอบเสื้อกันหนาว ตามโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยกันหนาว” ปีที่ 21 จากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อแจกจ่ายให้พี่น้อง ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปากคาด และอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ


ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ