บึงกาฬ-เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ ลงพื้นที่ร่วมมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาวให้แก่ประชาชน

เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ ลงพื้นที่ จ.บึงกาฬ ร่วมมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาวให้แก่ประชาชน ตามโครงการกองทัพเรือรวมใจ “สู้ภัยหนาว ร่วมต่อต้านยาเสพติด”
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.63 ที่ โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ พลเรือโท ก้องเกียรติ สัจวุฒิ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ พร้อม พ.อ.ยรรยง แสงฮาด รอง ผอ.รมน จังหวัด บ.ก.(ท.) เป็นผู้แทน ผอ.รมน จังหวัด บ.ก.นายธงชัย บุตรวงษ์ นายอำเภอบุ่งคล้า และภาคเอกชน ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวในโครงการกองทัพเรือรวมใจ “สู้ภัยหนาว ร่วมต่อต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ประสบภัยหนาว ในตำบลบุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ พร้อมทั้งได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดด้วย
พลเรือโท ก้องเกียรติ สัจวุฒิ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ กล่าวว่า เนื่องด้วยในปัจจุบัน จากสถานการณ์อุณหภูมิลดต่ำลงตามลำดับและเข้าสู่ภาวะหนาวจัด ในพื้นที่ จ.บึงกาฬ นำมาสู่ความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่ยังขาดแคลนสิ่งของเครื่องนุ่งห่มกันหนาว รวมทั้งยังมีปัญหาเรื่องยาเสพติดในพื้นที่ กองทัพเรือจึงได้ดำเนินการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม และนโยบายของกองทัพเรือที่ว่า “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ” ซึ่งกองทัพเรือ ยังคงเตรียมความพร้อม ทั้งกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ที่จะให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องโดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง


ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ