บึงกาฬ-จัดอบรมโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ “ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น”


เมื่อเวลา 10.00น.วันที่ 4 ธ.ค.63 นายเอกพันธ์ รุ่งจินดารัตน์ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการจัดอบรมโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ “ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น” โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดบึงกาฬ และสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม
วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อสอน และฝึกหัดให้เด็กนักเรียน เยาวชนในจังหวัดบึงกาฬ สามารถว่ายน้ำเป็นจนเอาชีวิตรอดจากการประสบภัยทางน้ำ รวมถึงสามารถช่วยผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล
การดำเนินการจัดอบรมโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ “ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น” ในครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการอบรม ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน ซึ่งเป็นยุวชน และเยาวชนในจังหวัดบึงกาฬ
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ //