นอภ.เมืองศรีสะเกษ สั่งตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ชาวบ้าน เร่งแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนมีสุข


เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสุรนนท์ นนทา ปลัดอำเภอประจำตำบลโพนเขวา/ตำบลหนองแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอ ตามนโยบายของรัฐบาล และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งเน้นให้ “ประชาชนทุกข์น้อยลง มีความสุขมากขึ้น” และ “10 Flagships for D0PA Excell 2020” ร่วมกับ นายจันทร์ งามสุข นายก อบต.หนองแก้ว นายเสกสรร วรวิรัช ปลัด อบต.หนองแก้ว พร้อมด้วย ผอ.กองช่างฯ และนิติกร อบต.หนองแก้ว
ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 2 เรื่อง คือ เรื่องการร้องเรียนผู้รับจ้างตามโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน(ทุ่งทับ) พื้นที่หมู่ที่ 6 ใช้รถบรรทุกขนส่งดินตามโครงการฯทำให้ถนนคอนกรีตชำรุดเสียหาย จำนวน 2 จุด โดยทางคณะได้ดำเนินการเจรจากับผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างยินดีซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร่งด่วน นอกจากนี้ส่วนงานป้องกัน อบต.หนองแก้ว จะได้เร่งนำกรวยสัญญาณจราจรมาติดตั้งเตือน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
และเรื่องการร้องเรียนปล่อยน้ำท่วมขังในทางสาธารณะหมู่บ้านและไม่มีทางระบายน้ำออกส่งกลิ่นเหม็น โดยทาง อบต.หนองแก้ว ได้ดำเนินการเร่งด่วน 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ได้นำหินคลุกมาปรับถมบดอัดและทำธนาคารน้ำใต้ดิน ส่วนระยะยาวจะได้ดำเนินการนำท่อคอนกรีตมาปิดและขุดร่องระบายน้ำตลอดแนวพร้อมปรับถนนให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงต่อไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ รายงาน