ชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ คึกคัก ร่วมทำความดีเนื่องในวันเฉลิมฉลองครบรอบจังหวัดหนองบัวลำภู ปีที่ 27


วันนี้(1 ธค.63)ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศโดยทั่วของจังหวัดหนองบัวลำภู ในช่วงเช้าบรรยากาศเย็นสบายประชาชนทั่วทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอคึกคักกันแต่เช้า ร่วมกันทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร พัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน เนื่องในโอกาสที่จังหวัดหนองบัวลำภู ก่อตั้งเป็นจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 นับจากวันนั้นถึงวันนี้ครบรอบ 27 ปีพอดี
โดยในวันนี้ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหรองบัวลำภู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กลุ่มพลังมวลชน พ่อค้าประชาชาชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันถวายเครื่องสักการะ บวงสรวงสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่พระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าปู่หลุบ อนุสาวรีย์พระวอพระตา และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ประดิษฐ์อยู่ภายในสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
ในขณะที่พุทธศานิกชนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 27 ปี ตั้งแต่เมื่อเย็นวันที่ 30 พย.63 เป็นต้นมา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นในวันนี้ก็จะมีกิจกรรมประกวดธุงผ้าไทย ประกวดพาแลง การแสดงวัฒนธรรมรวมสมัย งานราชินีข้าวเหนียว บุญกุ้มข้าว(บุญคูณลาน)

นอกจากนั้นภายในงานยังมีการจัดหน่ายผ้าทอพื้นเมืองที่โดดเด่น สวยงาม ประณีต สร้างความน่าอัศจรรย์แก่ผู้พบเห็น มีการสรรค์สร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลอย่างมากมาย วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ทั้ง 2 แห่งจะเป็นแหล่งสืบสาน ส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในจังหวัดหนองบัวลำภู รวมไปถึงผู้ที่สนใจ ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนวิถี”วิธีหนองบัวลำภู”สู่งาน “แพรพรรณลุ่มภู สู่สากล” ในครั้งต่อไปเพื่อให้จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเมืองน่าอยู่ และ เมืองน่าเที่ยว อย่างน่าภาคภูมิใจ

ในขณะที่ในทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ขอความร่วมมือให้ผู้นำหมู่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ใกล้บ้าน หลังจากนั้นให้ร่วมกันกับประชาชนจิตอาสาร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนให้หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ภายในบ้านให้สะอาดและสวยงาม ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดหนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว
และในโอกาสที่จังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 27 ปี จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดมหกรรม”แพรพรรณลุ่มภู สู่สากล” เป็นครั้งที่ 4 ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2563 ซึ่งภายในงานจัดให้มีการจัดหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองของทุกกลุ่มทุกอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมการประกวด การสาธิตของดีของเด่นจังหวัดหนองบัวลำภู ให้ปรากฏแก่สายตาของคนทั่วโลกผ่านสื่อดิจิทัล
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู