หนองบัวลำภู-สุดยอด 3 ขุนพลหนองบัวพิทย์ สร้างผลงานให้กับตนเองและสถานศึกษา


คว้ารางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2561
วันนี้(27 พย.63)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ระดับเพชร ในปีการศึกษา 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเป็นสักขีพยานในที่ประชุมกรมการจังหวัดหนองบัวลำภู
นางพิกุล นินนานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำกู กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มอบโล่และเกียรดิบัตรเชิดชูเกียรติให้กับจังหวัดหนองบัวลำภูประกอบพิธีมอบให้กับบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ตามที่รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นวาระแห่งขาติ ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันเฝ้าระวังมิให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด รวมถึงพฤติกรมที่ไม่พึ่งประสงค์ และเป็นปัจจัยเสี่ยงรอบถานศึกษา อันจะนำไปสู่การสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และได้จัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อมอบรางวัล และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่มีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับดีเด่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จนสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ ดังกล่าวข้างต้นและมีสถานศึกษาที่ผ่านมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินสมควรได้รับรางวัลเสมา ปปส. ผลงานดีเด่น ระดับเพชร ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 โรงเรียน สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ สพป.นภ.เขต 2 ผลงานของนายเจษฏา เวชกามา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ และ นางสาวชนิดาภา แสงบุญอนันต์ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนบ้านวังหินซา นายกิตติพันธุ์ บุดดี ผอ.โรงเรียนบ้านวังหินซา และ นางศศิธร ศรีวงษ์รัตน์ ครูผู้รับผิดชอบ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นายสุขเกษม พาพินิจ ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รอง ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และนายทรงกลด ภูมิพานิชย์ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และ นางนิรมัย พลสนอง ผอ.โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ และนายธนธรณ์ บุญพรม ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
ด้านนายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รอง ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กล่าวความรู้สึกภายหลังได้รับโล่เชิดชูเกียรติว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาว่าตนเองในฐานะรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และกำกับงานทั้งด้านวิชาการและกิจการนักเรียนได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้กับครูผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนภายใต้ตัวชี้วัดที่กระทรวงศึกษาธิการและ ปปส.กำหนด โดยไม่ได้เน้นไปที่รางวัลแต่มุ่งหวังให้บุคลากรของโรงเรียนทั้งครูและนักเรียนให้เข้าใจและตระหนักในพิษภัยของสารเสพติดและอบายมุข สำหรับรางวัลที่ได้รับรางวัล”เสมา ปปส.”ดีเด่น ระดับเพชร ในวันนี้ถือได้ว่าเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูลของตนเองก่อนเกษียณอายุราชการ นายณรงค์ศักดิ์ (โหน่ง) พิเดช รอง ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กล่าวด้วยความรู้สึกปลื้มใจในที่สุด
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัว