ศรีสะเกษ-เสริมเขี้ยวเล็บแรงงานช่าง-ผู้รับเหมาอิสระ เพิ่มทักษะอาชีพการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ ยกระดับแรงงาน


เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมการฝึกยกระดับกำลังแรงงานด้านเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) ให้กับพนักงานช่าง ผู้รับเหมาอิสระ และประชาชนทั่วไป ซึ่งการจัดฝึกหลักสูตรดังกล่าวเป็นการบูรณาการระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ กับ โครงการพลังงานทดแทนด้วยการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ในโรงพยาบาลชุมชน ด้วยนวัตกรรมผสมผสาน
ซึ่งวันนี้ เป็นการลงมือปฏิบัติในการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ โดยผู้ที่ผ่านการประเมินผลการฝึก จะได้รับวุฒิบัตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีสิทธิ เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 ซึ่งจะจัดทดสอบฯในเดือน ม.ค. 2564 นี้ สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 จะมีคุณสมบัติในการรับเหมางานติดตั้งระบบโซลาเซลล์ของโครงการพลังงานทดแทนด้วยการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ในโรงพยาบาลชุมชน ด้วยนวัตกรรมผสมผสาน ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน

Related posts