ขอนแก่น(ชมคลิป)ทหารม้าเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา แปลงนาสาธิตน้อมนำศาสตร์พระราชาฯ แก้ปัญหาดินเค็ม

กรมทหารม้าที่ ในพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนำทหารพร้อมชาวบ้างลงแขกเกี่ยวข้าว ไร่นาเกษตรกร ที่ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การแก้ปัญหาดินเค็มด้วยเกษตรวิถีธรรมชาติมาปฏิบัติใช้จนได้ผลสำเร็จ

           วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ที่ไร่นาของนายจักรี มูลตรีภักดี  เกษตรกรชาวตำบลบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น พันเอก กฤตติภูมิ หอมหวล ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 6 ในพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ร่วมกับสหกรณ์ชุมชนอำเภอบ้านฝาง น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การแก้ปัญหาดินเค็มด้วยเกษตรวิถีธรรมชาติ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ”

           พันเอก กฤตติภูมิ หอมหวล ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 6 ในพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ กล่าวว่า พื้นที่นาตรงนี้ได้ประสบปัญหาดินเค็มเป็นระยะเวลานานกว่า 100 ปีแล้ว ซึ่งบริเวณไร่นาตรงนนี้มาการทำนาเกลือมาก่อน ปลูกพืชอะไรก็ไม่ขึ้น หลังจากที่มีการอบรมตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมายังไม่สามารถแก้ปัญหาไม่ได้ จนมีการพูดคุยและร่วมกันแก้ปัญหาจนสามารถแก้ปัญหาได้สำเร็จ  ต่อไปหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะมีการ ปลูกพื้นผักต่อไป

         ด้านนายจักรี มูลตรีภักดี  เกษตรกรชาวตำบลบ้านฝางเจ้าของที่ กล่าวว่า แปลงนาแห่งนี้เดิมที่เป็นบ่อต้ทเกลือเดิม เมื่อปี 2558-2559 ทางด้านค่ายเปรมติณสูลานนท์ได้มีการจัดอบรมกับเกษตรกรขึ้น ตนจึงได้รับข่าวว่ามีการอบรมแบบเกษตรอินทรีย์ จึงได้เข้าอบรมและศึกษา จึงได้รู้ว่าคำว่าเกษตรอินทรีย์มันมีความหมายที่ลึกซึ่งมาก ทางด้านร้อยเอกพรศักดิ์ บุตรเมือง นักชีวะอินทรีย์ ได้นำนวัตกรรม จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มาผลิตในภาคการเกษตรซึ่ง จุลินทรีย์ เหล่านี้มีในท้องถิ่นในน้ำซึ่งสามารถเพราะเลี้ยงเชื้อแล้วนำมาใช้ต่อสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยมาในปีนี้ได้อบรมครั้งที่ 2ร้อยเอกพรศักดิ์ได้คิดค้นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในเรื่องสากเกลือเนื่องจากพื้นที่ตนไม่สามารถปลูกพื้นได้เนื่องมีปัญหาด้านสากเกลือไม่มารถปลูกข้าวได้ จนได้นำศูตรของร้อยเอกพรศักดิ์ มาใช้จนสามารถปลูกและได้ผลผลิตจริง.