ตัวเต็งนายก อบจ.อุบลฯลงพื้นที่หาเสียง

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ.อุบลราชธานี โดยผู้สมัครทั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ. อาทิ นายเชิดศักดิ์ (ตี๋เล็ก)โภคกุลกานนท์ ผู้สมัครเบอร์ 4 “กลุ่มอุบลคนดี” เป็นตระกูลนักการเมืองท้องถิ่น ประสบการณ์การทำงานเป็น ส.อบจ.หลายสมัย อดีตรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นลูกชายของนายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ อดีต ส.ส. 11 สมัย โดยมีอดีตรองนายก อบจ.อดีตประธานสภา อบจ.และอดีต ส.อบจ.ให้การสนับสนุน ซึ่งลงพื้นที่หาเสียงมาตั้งแต่วันแรกตาม อำเภอต่างๆ ซึ่งกระแสตอบรับอุ่นหนาฝาครั่งโดยเฉพาะมีบรรดาแฟนคลับพี่น้องเกษตรกรชาวนา ชาวไร่ อสม.ให้กำลังใจกันอย่างคึกคัก โดยมีสโลแกนว่าถนนดี มีน้ำใช้ เจ็บไข้ดูแล โปร่งใสไว้ใจได้ ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมพัฒนา ร่วมสร้างอุบลราชธานี โฉมใหม่ กับ ตี๋เล็ก เชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ “เบอร์ 4” ล่าสุดพร้อมทั้งร่วมออกเดินพบปะ พี่น้องประชาชน ตามหัวไร่ ปลายนา และยังพักนอนสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านในบางพื้นที่กันเลยทีเดียว เรียกว่า ใกล้ชิด ติดดิน ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ถือว่าเป็นเต็ง 1 ในการเลือกตั้งนายก อบจ.อุบลราชธานีในครั้งนี้
นายเชิดศักดิ์ (ตี๋เล็ก)โภคกุลกานนท์ ผู้สมัครนายก อบจ.อุบลราชธานี หมายเลข 4 ซึ่งเป็นตัวเต็ง กล่าวว่า ตนมีความพร้อม มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่ขออาสามาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนชาว จ.อุบลราชธานี นโยบายหลักในภาพรวม ได้แก่นโยบายขนส่งสาธารณะ ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน การดูแล เด็ก-เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทั้งการบริบาลและคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ขยะ มลภาวะ แหล่งน้ำ แม่น้ำ ลำคลองให้สะอาด การบูรณาการด้านภัยพิบัติสาธารณะและสร้างความเข้มแข็งแก่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการณ์กู้ชีพ-กู้ภัย (1669) เต็มพื้นที่ การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง ระบบชลประทานที่ดี สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่นระบบไฟฟ้า หรือระบบประปา ระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต รวมถึงถนนหนทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบล,ส่งเสริมกิจการท่องเที่ยวและบริการ,สนับสนุนงานทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
“ในฐานะลูกหลานเมืองดอกบัว จะทำทุกอย่างทุกมิติให้ดีขึ้น และเสียงสะท้อนที่พี่น้องประชาชนร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตรวจสอบในการทำงาน ยึดมั่นในอุดมการณ์ ซื่อสัตย์จริงใจและโปร่งใส”