เลย(ชมคลิป)วิทยาลัยสงฆ์เลยประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแผนโครงการวิจัย เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังยาปัญหายาเสติดตามแนวชายแดนของชุมชน


วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่วัดจอมมณี บ้านท่าดีหมีหมู่ที่ 4 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย
พ.อ.สมหมาย บุษบา รองผบ.มทบ. 28 และ ผอ.กอ.รมน. จังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้แผนโครงการวิจัย เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังยาปัญหายาเสติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน รศ.ดร. ธงชัย สิงอุดม ผู้แทน ผกก.สภ.เชียงคาน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านบ้านท่าดีหมี ร่วมงาน
รศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม นักวิจัยประจำวิทยาลัยสงฆ์ กล่าวว่า โครงการวิจัยนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช) และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ภายใต้แผนงานวิจัยดังนี้ 1. เพื่อศึกษาชุมชนต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนในจังหวัดเลย 2. เพื่อศึกษามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของชุมชนตามแนวชายแดนในจังหวัดเลย 3. เพื่อเสนอแนวทางในการสร้างจิตสำนึกเชิงพุทธ ในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน เพื่อศึกษากระบวนการสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดเลย ในการวิจัยครั้งนี้ จัดให้มีการรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน” โดยวิทยากรนายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน และการบรรยายพิเศษเรื่อง” มาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน” โดยผู้แทน ผกก. สภ.เชียงคาน และการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (workshop) ร่วมกับชุมชนโดยทีมงานวิทยากรพิเศษจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน
พ.อ.สมหมาย บุษบา รองผบ.มทบ. 28 และ ผอ.กอ.รมน. จังหวัดเลย เปิดเผยว่า หลังจาก ข้ามรับตำแหน่งระยะแรก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมตามตะเข็บรอยต่อมีลำน้ำเหืองกั้น ตั้งแต่บ้านเหล่ากอหก อ.นาแห้ว เรื่อลงมาจนถึงรอยต่อแม่น้ำโขง ที่ อ.เชียงคาน สุดทางที่ ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม พบว่าหลังจากกองร้อยทหารพราน 21 ต้องลงไปสลับกับกองร้อยทหารพราน 22 ซึ่งชำนาญด้านยาเสพติด วางสายปราบปรามยาเสพติดไว้จนสามารถสกัดยาเสพติดที่ข้ามฝั่งลาวมายังฝั่งไทย ซึ่งทหารพราน 22 ที่ชำนาญเรื่องก่อการร้ายในภาคใต้ ขึ้นมารับงานแทน ซึ่งต้องมาเริ่มสร้างสายลับกันใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลามากพอสมควร จึงได้ให้นโยบายสร้างสายลับให้เข้มแข็งเหมือนเดิม โดยปัจจุบันก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมีการจับรายวัน จนสามารถขยายผล ได้รายใหญ่มากขึ้น
รองผบ.มทบ. 28 และ ผอ.กอ.รมน. จังหวัดเลย ยังกล่าวอีกว่า มีความกังวลเกี่ยงกับชาวบ้าน ที่ยังลักลอบส่งยา หรือ จำหน่ายเอง ซึ่งเกิดจากการไม่ไว้ใจกัน และไม่สามัคคีกันในหมู่บ้าน บางคนเห็นแก่ทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด จนมีฐานะร่ำรวยผิดหูผิดตา ทั้งที่มีอาชีพเกษตรกร หาเช้ากินค่ำ จนเกิดการเรียนแบบอยากได้อยากมี ซึ่งทางราชการ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ จัดการอบรม ชี้แจงถึงผลเสีย นานเข้าเมื่อทางการสืบทราบจนเห็นพฤติกรรม ทรัพย์สินที่ได้มากจาการค้ายาบ้า จะถูกยึด หรือ เงินทอง ที่กระจายไปตามลูกน้อง ญาติ จะถูกโกง จนไม่มีแผ่นดินอยู่ เหมือนพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่ที่อำเภอวังสะพุง หนีไปกบดานอยู่ที่พม่า ไม่นานก็ต้องกลับมาเมื่อเงินทองซักวันหนึ่งก็หมด
ด้าน นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน กล่าวว่า ประสบการณ์เรื่องยาเสพติด รู้เส้นทางการของกระบวนการในจังหวัดเลยหมด เพราะสมัยเป็นป้องกันจังหวัด เป็นหัวหน้าหน่วยเฉพาะปราบปรามสิ่งผิดกกหมาย และสินค้าผิดกฎหมาย ทราบดีว่า จุดไหนมีการค้าขายยาบ้า ใครมีพฤติกรรม ซึ่งสืบได้ไม่ยาก ฉะนั้นใครที่กำลังค้าขายอยู่ ขอให้เลิกกระทำ เพราะตอนนี้มีการปราบปรามสนธิกำลังกันทุกหน่วย โดยเฉพาะกอ.รมน. ที่มีท่านสมหมาย บุษบา มารับหน้าที่ อย่างเข้มแข็ง และได้มีการลงโทษ ข้าราชการ ทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น ทหารในสังกัด ที่เกี่ยวข้อง กรณีขายโดยตรงโทษหนัก จำคุก ยึดทรัพย์ ไล่ออก เสพ ตักเตือน


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย