ขอนแก่น – หนองเรือเปิดกีฬาภายในโรงเรียนชุมชนหนองเรือ

วันนี้ (11 พ.ย.63) นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5 เป็นประธานเปิดกีฬาของโรงเรียนชุมชนหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายวัฒนา สมหวังผอ.โรงเรียนชุมชนหนองเรือ กล่าวรายงาน มีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

คงฤทธิ์ ศีลคุณ ผู้สื่อข่าว รายงาน