“นายกเล็กเมืองชุมแพ” สั่งลุยล้างถนน บรรเทาฝุ่น PM 2.5 ฆ่าเชื้อโควิด ในเขตเทศบาล

จากปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อเวลา 05.00 น.วันที่ 11 พ.ย.63 นายสมเกียรติ  ดีบุญมี ณ ชุมแพ  นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ  จ.ขอนแก่น  นายณัฐพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น ได้นำเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมแพ ลงพื้นที่ฉีดน้ำล้างถนนหลายจุดในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชุมแพ  เพื่อให้ฝุ่นที่พื้นถนนลดน้อยลง ป้องกันโรคภัยที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก และเพื่อเป็นการล้างถนนฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กิจกรรมในเช้าวันนี้ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมแพ ออกฉีดล้างทำความสะอาดถนนราษฎร์บำรุงเริ่มจากแยกถนนมลิวรรณหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ย่อยเมืองแพ ไปจนถึงบริเวณศาลหลักเมืองชุมแพ โดยใช้รถบรรทุกน้ำฉีดน้ำและกำลังพลช่วยกันกวาดล้างพื้นถนน เพื่อให้ฝุ่นที่พื้นถนนลดน้อยลง ป้องกันโรคภัยที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก และเพื่อเป็นการล้างถนนฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะทำอย่างต่อเนื่อง และหมุนเวียนไปตามถนนเส้นต่างๆในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ