ศรีสะเกษ-มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เปิดตลาดวัฒนธรรมชายแดนไทย-กัมพูชา เพิ่มพื้นที่ขายสร้างรายได้สู่ชุมชน


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมวัดไพรพัฒนา (บายตึ๊กเจีย) ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ร่วมกับ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมวัดไพรพัฒนา (บายตึ๊กเจีย) โดยมี นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า แม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม


พระครูโกศลสิกขกิจ กล่าวว่า มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้ดำเนินการโครงการตลาดวัฒนธรรม (บายตึ๊กเจีย) ของกระทรวงวัฒนธรรม มาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมตลาดสินค้าเชิงวัฒนธรรม นำวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงานและบริการ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมิให้สูญหายไป ซึ่งอาตมาภาพได้นำเอาที่ดินของวัดจำนวน 25 ไร่ มาใช้ในการจัดสร้างตลาดแห่งนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ให้มีตลาดในการจำหน่ายและแลกเปลี่ยนสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นมาของคนในชุมชน เป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนตามแนวชายแดนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งด้วย


ด้าน นายนพ พงศ์ผลาดิศัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การเปิดตลาดแห่งนี้นับว่าเป็นผลดีต่อการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นอย่างมาก หลังจากที่เศรษฐกิจซบเซาเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะว่าจะช่วยให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยรวมถึงกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้มีโอกาสค้าขายมากขึ้น ลดต้นทุนทางการตลาด และเปิดโอกาสให้กับผู้ค้ารายใหม่ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากว่า ขณะนี้ด่านชายแดนทุกแห่งปิดทุกด้าน ดังนั้น จึงต้องอาศัยการค้าขายภายในประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคักขึ้นมาเช่นเดิม นับว่าตลาดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของ จ.ศรีสะเกษ เป็นอย่างมาก.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน