หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ผู้ว่าฯศิวพร มอบโล่รางวัล ”บ้านแก” หมู่บ้านต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่นอำเภอศรีบุญเรืองปี 63

พร้อมให้แนวทางขับเคลื่อนหนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ใน 3 พร้อมเยี่ยมศูนย์ทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศ

วันนี้(6 พย.63)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 5 พย.ที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนและมอบโล่รางวัล หมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอศรีบุญเรือง ประจำปี 2563” โดยมี นายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง นายสะไกร แก้วโสม สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง นายกเทศมนตรีทุกตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 14 อบต.หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพ.สต.ในอำเภอศรีบุญเรือง อสม.ตลอดจนคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วม 300 คนร่วมให้การต้อนรับ


จากนั้น นางศิวพรฯผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานของ 3 หมู่บ้านที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอศรีบุญเรือง ที่ได้รับการประเมินเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการลดการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในอาหารและสิ่งแวดล้อมด้านการดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วัน และลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ด้านการพัฒนาหมู่บ้านสะอาด ปลอดภัย ปลอดขยะ ด้านการลดโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไตวาย) และด้านการเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่มีการขับเคลื่อนงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) ลงสู่หมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบคลุมทั้ง 12 ตำบล 14 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 158 หมู่บ้าน

ด้าน นายสะไกร แก้วโสม สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภอศรีบุญเรือง ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยในวันนี้ทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ได้จัดให้มีการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานทั้งในระดับตำบลและหมู่บ้าน รวมถึงการมอบรางวัลหมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่หมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2563 ทุกหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกและหมู่บ้านที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศตามลำดับ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวชื่นชมหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละระดับ พร้อมขอความร่วมมือให้ร่วมกันขับเคลื่อนหมู่บ้าน ชุมชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และให้ร่วมกันรักษามาตรฐานสภาพหมู่บ้านชุมชนให้คงที่ทั้ง 5 ด้านให้ดีขึ้น พร้อมเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ด้วยการทำให้บ้านเมืองสะอาด สงบ และสวยงาม ภายไต้สิ่งที่ดีๆมีอยู่ในจังหวัดหนองบัวลำภูเราคือ 3 ธ.ได้แก่ธรรมชาติ ธรรมะ และ ศิลปะวัฒนธรรม

สำหรับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชมเชยจำนวน 13 หมู่บ้านๆละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ 20,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร ได้แก่ บ้านวังคูณ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดสะเทียน และ บ้านโนนสวนกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลยางหล่อ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่บ้านจอมบึงพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวใต้ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาทได้แก่ บ้านนาหว้า หมู่ที่ 14 ตำบลยางหล่อ และ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 80,000 บาท ได้แก่ บ้านแก หมู่ที่ 6 ตำบลนากอก ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น ระดับอำเภอศรีบุญเรือง ประจำปี 2563 จากนั้น ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู เข้าเยี่ยมชมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร และ ศูนย์ทูบีฯของอำเภอศรีบุญเรือง ที่เป็นต้นแบบระดับประเทศ

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู