หนองบัวลำภู-กอ.รมน.นภ.ตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน


วันนี้(6 พย.63)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 5 พย.ที่ผ่านมา พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พร้อมส่งมอบโครงการให้กับโรงเรียนบ้านฝั่งแดง ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งมีกิจกรรมกิจกรรมปลูกผัก ไฮโดรโปรนิกส์ ปลอดสารพิษ กิจกรรมการเลี้ยงปลา ในบ่อธรรมชาติ กิจกรรมการเพาะเห็ด กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ พร้อมอาคารเรือนโรง กิจกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์
ในโอกาสเดียวกันนี้ กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 20,000 บาท นอกจากนี้ กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู ได้สนับสนุนโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม ให้กับชุมชนในพื้นที่ตำบลฝั่งแดง จำนวน 5 ชุมชน 5 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มไม้เฟอร์นิเจอร์ กลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มเลี้ยงไหม กลุ่มกล้วยแปรรูป กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
ทั้งนี้ พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กิจกรรมที่ทางกอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่ม ประกอบด้วย เลื่อยยนต์ เครื่องปั่นพริก ชั้นวางในการเลี้ยงไหม เครื่องอบแห้ง และถังพลาสติกสำหรับย้อมผ้า เพื่อส่งเสริมและเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ ทั้ง 5 ชุมชนพร้อมขอบคุณทาง กอ.รมน.จ.หนองบัวลำภู ที่ทำให้เกิดความพึ่งพอใจในกิจกรรมครั้งนี้
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู