เลย(ชมคลิป)อำเภอภูกระดึงจัดงาน“สักการะพระพุทธเมตตา บูชาเจ้าปู่ภูกระดึง”


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง นายต่อศักดิ์ สกุลรัตน์ นายอำเภอภูกระดึง เป็นประธานงานประเพณี “สักการะพระพุทธเมตตา บูชาเจ้าปู่ภูกระดึง” ประจําปี 2563 มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านอำเภอภูกระดึงทุกตำบลร่วมงาน
นายอำเภอภูกระดึงกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาโครงการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้เสนอให้คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว และมีมติเห็นชอบกำหนดให้งานประเพณี “สักการะพระพุทธเมตตา บูชาเจ้าปู่ภูกระดึง” เป็นงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอภูกระดึง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ตามประกาศจังหวัดเลย เรื่องงานประเพณีของท้องถิ่นจังหวัดเลย ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
อำเภอภูกระดึงได้ให้ความสำคัญ ในการที่จะอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามสืบทอดพระพุทธศาสนา สร้างความรักความสามัคคี และที่สำคัญเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่อำเภอภูกระดึง ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รู้จัก และเข้ามาท่องเที่ยว ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการจัดงานประเพณีครั้งนี้ อำเภอภูกระดึงได้ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และพี่น้องชาวอำเภอภูกระดึง ได้หารือการจัดงานดังกล่าว โดยจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูกระดึง


จึงจัดได้จัดทำโครงการตามประเพณี “สักการะพระพุทธเมตตาบูชา เจ้าปู่ภูกระดึง” ประจําปี 2563 ขึ้น เพื่ออนุรักษ์งานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม สืบทอดพระพุทธศาสนา สร้างความรักความสามัคคีและความเป็นอัตลักษณ์ของคนอำเภอภูกระดึง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ โดยจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 4-9 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 6 วัน โดยมีกิจกรรม วิธีโยงสายสิญจน์พระพุทธเมตตาจากยอดภูกระดึง และบูชาเจ้าปู่ภูกระดึง จัดขบวนแห่ในพิธีเปิดงาน “สักการะพระพุทธเมตตา บูชาเจ้าปู่ภูกระดึง” จัดกิจกรรมและนิทรรศการของดีภูกระดึง ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกวดขบวนแห่ ประกวดไก่สวยงาม และการแข่งขันกีฬาเปตอง ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูกระดึง


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย