นครพนม(ชมคลิป)ชาวอำเภอบ้านแพงนับพันคนพร้อมใจใส่เสื้อเหลืง แสดงพลังประกาศจุดยืนปกป้องสถาบัน แม้ฝนตกก็ไม่หวั่น

วันที่ 29 ตุลาคม 63 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม นายสายันต์ ดาเกษ ประธานชมกำนันผู้ใหญ่ ตำบลนาเข จังหวัดนครพนม พร้อมด้วย ประชาชน อสม. ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เอกชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ อ.บ้านแพง จาก 6 ตำบล จำนวนกว่า 1,000 คน พร้อมใจใส่เสือเหลือง ร่วมแสดงพลังปกป้องสถาบัน และแสดงจุดยืนอยู่เคียงข้างสถาบัน ชูพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เพื่อแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมยื่นหนังสือประกาศจุดยืนต่อกระทรวงมหาดไทย โดยมีการยื่นหนังสือผ่าน นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอบ้านแพง เพื่อเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย ให้รับรู้ถึงจุดยืนของ ประชาชนชาวอำเภอบ้านแพง จ.นครพนม ที่ต้องการสนับสนุนทุกฝ่าย ในการปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมประณามกลุ่มคนที่จาบจ้วง ทำร้าย สถาบัน โดยยืนยันว่าประเทศไทย มาถึงทุกวันนี้ได้เนื่องจาก มีสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน และพร้อมที่จะสนับสนุนประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้คนบางกลุ่มอย่าใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือในการหาทางจาบจ้วงล้มล้างสถาบัน และขอให้มีการดำเนินคดีให้ถูกที่สุดสำหรับกลุ่มคนที่คิดทำลายสถาบัน
โดยกลุ่มชาวอำเภอบ้านแพงปกป้องสถาบัน ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และขอให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีหยุดจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะแผ่นดินนี้ร่มเย็นด้วยพระบารมี และอยากเห็นคนไทยรักกันได้อย่างเดิม ก่อนร่วมกันลั่นวาจาจะไม่ยอมให้ใครมาจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยอันขาด จากนั้นร่วมกันร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญ พร้อมนำพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ชูขึ้นเหนือศีรษะแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และได้ทำการเดินรณรงค์สำนึกรักประเทศไทย ร่วมแสดงพลังปกป้องเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จากสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแพง ไปตามชุมชน เทศบาล แหล่งธุรกิจ ตลาด ร้านค้า ก่อนมารวมตัวกันที่ หน้าเทศบาลตำบลบ้านแพงร่วมร้องเพลงชาติพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงก่อนแยกย้ายกันกลับ