อุดรธานี-กลุ่มเพื่อไทยอุดรธานีเปิดตัวว่าทีผู้สมัครนายก.อบจ.สอบจ.อย่างเป็นทางการ

กลุ่มพื่อไทยอุดรธานีเปิดตัว ไม่ได้มองใครเป็นคู่แข่ง ปชช.เป็นผู้ตัดสินเลือก

เมือเวลา10.​00น.วันที่28 ต.ค 63 ผู้สิ่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานสาขาพรรคเพื่อไทย ลำดับที่1จังหวัดอุดรธานี กลุ่มเพื่อไทยอุดรธานี นำโดย นาวิเชียร ขาวขำ อดีตนายก อบจ.อุดรธานี พร้อมผู้สมัครสมาชิก อบจ.อุดรธานี จำนวน 41 คน ทำการเปิดตัวผู้สมัครนายก อบจ.และ ส.อบจ.อุดรธานี อย่างเป็นทางการก่อนกลุ่มการเมืองอื่นๆในพื้นที่
นายวิเชียรฯ ว่าที่ผู้สมัคร นายก.อบจ.ในฐานะของหัวกลุ่มพรรคเพื่อไทยอุดรธานี กล่าวถึง นโยบายของกลุ่มฯ​ ว่า จะทำการส่งเสริมสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตให้แก่ประชาชน ตลอดจนเพิ่มแหล่งอาการประเภทที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เร็วขึ้น เพิ่มทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งน้ำอย่างทั่วถึง เร่งจัดหาพันธุ์พืชที่เติบโตระยะสั้นให้แก่ประชาชน เพื่อการลดรายจ่าย เพิ่มราขยได้ครัวเรือน ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ เร่งหาพันธุ์สัตว์น้ำ เพิ่มเติมในแหล่งน้ำทั่วทั้งจังหวัดให้มากขึ้น เร่งสนับสนุนการฝึกอบรมผู้ว่างงาน ให้มีองค์ความรู้ในอาชีพใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมสมัยใหม่ได้ เช่น ด้านค้าขายผ่านระบบโซเซี่ยล และออนไลน์ เพื่อการทำธุรกิจสมัยใหม่
ด้านการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวของจังหวัดมากขึ้น เพราะจังหวัดอุดรธานี มีแหล่งท่องเที่ยวในหลากหลายมิติ ทั้งทางธรรมชาติ ทางประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์พื้นถิ่น ฯลฯ เมื่อเกิดการท่องเที่ยวมากขึ้น ก็จะเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับพี่น้องประชาชน และในภาคธุรกิจต่างๆมากขึ้น จัดหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เช่นการจัดตั้งหมู่บ้าน/ศูนย์และพัฒนาควายไทย จุดชมวิวที่ภูริน การท่องเที่ยวทางน้ำด้วยการล่องเรือตามลำห้วยหลวง
ด้านการศึกษาและกีฬา จะจัดการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาของ อบจ. เพื่อต่อยอดโครงการพิเศษ นอกเหนือจากที่มีโรงเรียนกีฬาที่อำเภอกุมภวาปีอยู่แล้ว ในด้านกีฬา จะสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดประเภทต่างๆเพิ่มขึ้นและสอดคล้องตามนโยบายของเมืองแห่งการกีฬา พร้อมกับร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษามาตรฐานการแข่งขันกีฬาของจังหวัดอุดรธานี และจะร่วมกันในการกระตุ้นและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานี ตามมติในหลักการของรัฐบาลเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 และมีการอนุมัติงบประมาณจำนวน 27 ล้านบาท ให้มีการจ้างศึกษาออกแบบแล้ว โดยจะใช้ที่ดินราชพัสดุ ที่ตำบลหนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี ประมาณ 4000 ไร่ เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานี ได้มีการการร่วมมือทางวิชาการกับ มรฏ.สวนสุนันทา เพื่อทำการศึกษาพัฒนาวิจัยการปลูกกัญชา เพื่อการแพทย์ทางเลือกเลือก ซึ่งได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ มรฏ.สวนสุนันทาในการดำเนินการและเพื่อการต่อยอดส่งเสริมอาชีพใหม่ๆแก่วิสาหกิจชุมชนการเกษตรของจังหวัดอุดรธานีที่มีอยู่ประมาณ 4500 แห่ง
หลังจากที่นายวิเชียรฯ ได้ปิดเผยนโยบายของกลุ่มฯแล้ว ได้กล่าวเสริมว่า ผู้ที่จะสมัครเป็น ส.อบจ.อุดรธานี ทุกคนทั้ง 41 คนนั้น เป็นสมาชิกของพรรคเพื่อทุกคน และทางพรรคเพื่อไทยได้อนุญาตให้กลุ่มใช้โลโก้ของพรรคเพื่อไทย ให้ตนและ ส.อบจ.ทุกคน หาเสียงได้ในนามของพรรคเพื่อไทย โดยมีเอกสารยืนยันจากทางพรรคเพื่อไทยเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้แล้วนายวิเชียรฯตอบข้อสอบถามของสื่อ ในกรณีที่จะมีกลุ่มอื่นลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.และส.อบจ.อุดรธานีว่า ขณะนี้ยังไม่รู้ว่าจะมีกลุ่มหรือบุคคลใดบ้าง ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ แต่กลุ่มเพื่อไทยอุดรธานี พร้อมผู้สมัครทุกคน ไม่ได้มองว่าคนอื่นที่จะลงมาสมัครเป็นคู่แข่ง ในฐานะหัวหน้ากลุ่มฯ ตนก็ต้องมั่นใจ และให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกตัวแทนของตนเข้าไปทำงาน จากการทำงานในฐานะนายก อบจ. มาเป็นเวลา 8 ปี มีผลงานที่สามารถตรวจสอบได้ จึงขอให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินเอาเอง
“หนักใจในทุกเขต เนื่องจากการที่จะไปขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องยาก กลัวพี่น้องประชาชน ไม่ให้คะแนน สำหรับผู้สมัครของกลุ่มเพื่อไทยอุดรธานีทั้ง 41 คน เป็นอดีต ส.อบจ.เก่าจำนวน 16 คน ส่วนอีก 25 คนเป็นคนใหม่​​ อีกคนหนึ่งยังอยู่ในขั้นตอนของการสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย ส่วน ส.อบจ.เก่าอีกส่วนหนึ่ง ได้ขอลาออกจากกลุ่มและการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย เพื่อที่จะลงสมัครในกลุ่มอื่นหรือลงอิสระ ก็ขออวยพรให้โชคดี” นายวิเชียรฯกล่าว.

รัฐธนินท์อุดร