หนองคาย-ทีมพรรคเพื่อไทย ประกาศความพร้อมลงสนามเลือกตั้งท้องถิ่น

เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. และ สอบจ.หนองคาย ทั้ง 30 เขต ภายใต้สโลแกน เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนคน เปลี่ยนหนองคาย เพื่อแก้ปัญหาใช้งบประมาณไม่ตอบโจทย์ประชาชน
เมื่อวันที 28 ต.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีมพรรคเพื่อไทย เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ลงสนามเลือกตั้งท้องถิ่น ภายใต้ สโลแกน เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนคน เปลี่ยนหนองคาย โดยนายธนพล ไลละวิทย์มงคล(อัพ) ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การเมืองระดับท้องถิ่นเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน และจะสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลแต่ละปีจำนวนมาก เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของชาวหนองคาย พร้อมหยิบยกปัญหาในการใช้งบประมาณในหลายพื้นที่ที่ไม่ตอบโจทย์ปัญหาของประชาชน จึงเป็นเหตุผลให้ทีมพรรคเพื่อไทย ตัดสินใจลงทำงานการเมืองสนามท้องถิ่น ทั้ง30 เขต
นายธนพล ไลละวิทย์มงคล(อัพ) ยังกล่าวถึงกรอบการทำงานทีมพรรคเพื่อไทย ว่าจะยึดมั่นและสร้างประชาธิปไตย ไม่ซื้อเสียง ไม่ทุจริต ไม่ตักตวงผลประโยชน์ สำหรับรายชื่อว่าที่ผู้สมัคร ส อบจ. ทั้ง 30 เขต จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง หลังจากวันสมัครรับเลือกตั้ง ตามประกาศของ กกต.จ.หนองคาย นายธนพล ไลละวิทย์มงคล(อัพ) ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.หนองคาย
นายธนพล ไลละวิทย์มงคล (อัพ) ประวัติการศึกษาประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล มัธยมศึกษาตอนปลาย Bearwood College, United Kingdom.มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมโยธา, Kingston University, United Kingdom.
ประสบการณ์ในการทำงาน 2546-2551 วิศวกรโยธา Jackson Civil Engineering, United Kingdom. 2552-ปัจจุบัน บริษัท เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดธุรกิจ ขนส่งระหว่างประเทศ เขตปลอดอากรและลานตู้คอนเทนเนอ :ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย