นครพนม(ชมคลิป)ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านนครพนม แสดงจุดยืนร่วมกันปกป้องสถาบัน


วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่) กลุ่มชมรมกำนันผู้ใหญ่จังหวัดนครพนม จาก 97 ตำบล 1,131 หมู่บ้าน จำนวน 4,325 คน ร่วมกันแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครพนม (อส.) เข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัย จากนั้นได้ยื่นหนังสือถึงนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ผ่านทาง นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และ นายพรต ภูภักดิ์ ปลัดจังหวัดนครพนม ตลอดจนนายอำเภอจาก 12 อำเภอของจังหวัดนครพนม เพื่อนำส่งสารดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ทราบในลำดับต่อไป ก่อนที่จะร่วมกันร้องเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นจึงแยกย้ายกันเดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่ของตนเองตามปกติ
โดยใจความในสารระบุว่า ตามที่ได้มีสถานการณ์นัดชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลอดแอก กลุ่มมวลชนหรือคนบางกลุ่มที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา และทำให้เกิดแฟลชม๊อบตามมาอีกหลายๆจังหวัด ทั้งเป็นการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเรียกร้องให้ยุบสภา/ให้หยุดคุกคามประชาชน/และให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมถึงได้มีการกระทำพาดพิงจาบจ้วงถึงสถาบันหลักอันสำคัญของประเทศ คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ นั้น
สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ถือกำเนิดจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรงพระราชทานหลักในการปกครองท้องที่ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงพระราชทานให้ก่อเกิดขึ้น อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันทรงประเสริฐยิ่งนั้น เพื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ได้ให้ทำหน้าที่ดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนตลอดมา ซึ่งทางชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครพนม เห็นว่าการชุมนุมเรียกร้องนั้น เป็นการพาดพิงจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ ก่อเกิดความไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงมีความเห็นว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครพนม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันทรงคุณประเสริฐยิ่งนี้ และพร้อมที่จะปกป้อง เทิดทูนสถาบันสำคัญแห่งนี้ให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป
นายเสกสรรค์ วิเศษสุนทร ประธานชมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ทางกลุ่มฯได้ประกาศเจตนารมย์ในการรวมตัวกันออกมาในครั้งนี้ เพราะต้องการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ไม่ต้องการให้ใคร หรือกลุ่มใด ล่วงเกิน หรือทำลาย