เลย(ชมคลิป)เตรียมเปิดจุดผ่านแดนบ้านคกไผ่รับสินค้าไทย-ลาว


อ.เมืองเลย จ.เลย ประชุมคณะกรรมการยับยั้งภัยพิบัติและโรคติดต่อ หลังผ่อนคลายโรคโควิด-19 เตรียมเปิดจุดผ่านแดนถาวร ไทย-ลาว ขนส่งสินค้า
เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2563 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ถนนมลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการป้องกันภัยหรืออยับยั้งภัยพิบัติฉุกเฉิน ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย รายงานที่ประชุมรายงานถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ. เลย ว่า พบผู้ป่วยในช่วงการระบาดต้นจำนวน 5 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต และรักษาหายทั้ง 5 ราย ไม่มีอยู่ระหว่างการรักษาและไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ สำหรับมาตรการของประเทศเกี่ยวกับแรงงานชาวพม่า นั้น พื้นที่ จ. เลย มีแรงงานชาวพม่า รวม 266 คน กระจายในพื้นที่ 12 อำเภอ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานก่อสร้าง ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลและเข้าไปใช้มาตรการป้องกันโรคและทำการตรวจคัดกรองทุกราย เมื่อสถานการณ์ภายในจังหวัดผ่อนคลายลง จึงได้ร่วมพิจารณาถึงการพัฒนา การแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ เช่น ด่านผ่านแดนถาวร ต่างๆ
ด่านที่ได้รับการประชุมพิจารณาในวันนี้ คือ ด่านผ่านแดนถาวรคกไผ่ ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ตรงข้ามกับบ้านวัง เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เป็นท่าเทียบเรือน้ำลึก ขนส่งสินค้า ที่ถูกปิดตั้งแต่เดือน มี.ค.2563 โดยมีฝ่ายทหาร ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร ด้านความมั่นคง กำกับดูแลและประชุมร่วมคณะกรรมการโรคติดต่อ พร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทย จากนั้นกระทรวงมหาดไทยได้ตอยกลับมาว่าให้ทางจังหวัดเลยเป็นผู้พิจารณาโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันโรคระบาด และ ผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศเป็นหลัก ทั้งนี้ ทาง สปป.ลาว ได้อนุมติให้ทำการเปิดด่านฯมาแล้ว เพื่อเพิ่มช่องทางขนส่งสินค้าต่าง ๆ โดย จ. เลย ได้ทำการประชุมของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อสรุป สาระสำคัญเช่น ต้องกำหนดเงื่อนไขมาตรการด้านสาธารณสุข พ.รบ.คนเข้าเมือง อย่างเคร่งครัดแล้ว ก็สามารถอนุมัติได้
ทั้งกำกับดูแลรถยนต์บรรทุกสินค้าจะต้องมีคนนั่งไม่เกิน 2 คน/คัน ผ่านการคัดกรองเข้มข้นของสาธารณสุข และตรวจคนเข้าเมือง และไม่ให้รถเข้ามาในประเทศ ปฏิบัติตาม 5 มาตรการเข้ม เพื่อพัฒนาการค้า การขนส่งสินค้าบริเวณชายแดน เพื่อขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจเป็นการหมุนรอบทางระบบเศรษฐกิจแม้ว่าจะเสียความมั่นใจบ้างด้านโรค แต่สรุปแล้วต้องได้มากกว่าเสีย ซึ่งสามารถดำเนินการอนุมัติให้เปิดได้ แต่ต้องทำการปรับปรุงและตรวจข้อมูลเงื่อนไขให้มีมาตรการเข้มข้นเพื่อป้องกันโรคระบาด ภายในวันที่ 26 ต.ค.2563 นี้ก่อน


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /