(ชมคลิป)ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำพสกนิกรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จย่า


วันนี้( 21 ตค.63) ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู จัดขึ้นเพื่อให้พสกนิกรทุกภาคส่วนแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยมีตุลาการ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีโดยมีพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้น นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ ประธานพิธีทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนา และพระสงฆ์ จำนวน 25 รูปออกรับบิณฑบาตจากผู้ร่วมในพิธี

ในเวลาต่อมา นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยตุลาการ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มพลังมวลชน พร้อมกัน ณ บริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ขึ้นวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตามด้วยหัวหน้าส่วนราชการวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
นำผู้ร่วมพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เผยแพร่พระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จย่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในอาคารเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู และมอบลูกเปตองให้แก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู สำหรับใช้จัดการแข่งขันเปตอง เทิดพระเกียรติ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 ณ สนามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู อีกด้วย
โดยที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นพระราชมารดาที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งทรงรับพระราชภาระเพื่อประเทศชาติในการถวายอภิบาลพระราชโอรส ซึ่งต่อมาได้เถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ถึง 2 พระองค์ และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย เช่น การจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ซึ่งเป็นหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ที่เดินทางไปรักษาประชาชนในถิ่นทุรกันดาร จัดตั้งมูลนิธิขาเทียม ทรงบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงเรียนกว่า 185 แห่ง โครงการพัฒนาดอยตุง โดยทรงปลูกป่าด้วยพระองค์เอง และทรงนำเมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้า และไม้ดอกมาปลูกในโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวเขา จัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่บ้านผาหมี อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นต้น
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู