ศรีสะเกษ-พุทธศาสนิกชน-ศิษยานุศิษย์ แห่ร่วมพิธีฉลองตราตั้ง-พัดยศ “พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปัญฺโญ ดร.” ทำบุญทอดกฐินสมทบสร้างซุ้มประตูวัดบ้านขะยูง


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศาลาวัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูไพโรจน์ อินทสาร เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสัตวแพทย์อนันต์ ฤกษ์ดี ปฏิบัติราชการในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปศุสัตว์พื้นที่ 3 เขตลาดกระบัง-สะพานสูง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 สมทบทุนสร้างซุ้มประประตูและซุ้มวิหารคดวัดบ้านขะยูง และพิธีฉลองตราตั้งและพัดยศฐานานุกรม ใน พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ แต่งตั้งให้ พระปลัดอดิศักดิ์ วชิรปัญฺโญ ดร. เลขานุการเจ้าคณะแขวงราษฎร์บูรณะ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ประธานมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) เป็น พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปัญฺโญ ดร. เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 63 โดยมีข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ศิษยานุศิษย์ พุทศาสนิกชนและประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


ซึ่งได้จัตุปัจจัยเป็นเงินสดทั้งสิ้น จำนวน 5,238,257 บาท ทั้งนี้เพื่อสมทบทุนสร้างซุ้มประตูและซุ้มวิหารคตวัดบ้านขะยูง และผู้ประสงค์บริจาคทำบุญสมทบทุนสร้างซุ้มประประตูและซุ้มวิหารคตวัดบ้านขะยูง เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ผู้ใจบุญยังสามารถร่วมทำบุญบริจาคโดยช่องทางการโอนผ่านชื่อบัญชี มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) เพื่อกฐินทานวัดบ้านขะยูง ประจำปี 2563 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 5771008188 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายอาทิตย์ โปร่งจิตร สำนักงานวัดบ้านขะยูง โทร 06-1397-3424 .

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน