ขอนแก่น-ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทอดกฐินสามัคคี วัดป่าศิริมงคล อำเภอหนองเรือ

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยเภสัชกรหญิง พัชรี ปรีเปรม ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประธานในพิธีทอดกฐินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประจำปี 2563 นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าภาค 2,นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถึยร อดีตรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ,และนายวิจารณ์ คลังบุญครอง ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดอุดรธานี ในนามเจ้าภาพให้การต้อนรับคณะผู้บริหารหน่วยงาน PEA ที่เดินทางมาร่วมในพิธีทอดกฐิน พร้อมด้วยพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งพุทธศาสนิกชนคณะลูกศิษย์ใกล้เคียง ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในวันนี้ ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงาน ครอบครัว และลูกจ้าง ได้มีโอกาสร่วมทำบุญ สร้างกุศล ร่วมถึงประชาชนในท้องถิ่น ในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาด้วยความเลื่อมในศรัทธา ซึ่งมียอดบริจาคในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ณ วัดป่าศิริมงคล (ธ) ช่องฮวก บ้านผือพัฒนา ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

สำหรับปัจจัยทั้งหมดที่ได้จากการทอดกฐิน PEA ในครั้งนี้ได้ถวายให้หลวงตาศิริ อินทสิริ เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาแดงผานิมิต ประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานในการก่อสร้างวิหารอินทสิริ ซึ่งกำลังก่อสร้างสำหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม นอกจากนี้หน่วยงาน PEA ได้ทำการตรวจสอบ ปรับปรุง และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟภายในวัดเพื่อความสะดวกของพระภิกษุสงฆ์ และชาวบ้านที่มาปฏิบัติธรรม รวมมูลค่า 50,000 บาท ในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านที่ร่วมถวายจตุปัจจัยในการทำบุญในครั้งนี้ ขอให้ผลบุญที่ท่านตั้งใจไว้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ตลอดจนญาติมิตร ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่การงานและประสบความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ
โอกาสนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ โดยการนำของนายชาญชัย ศรีสำเริง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ได้นำโรงทานข้าวหลาม กาแฟ แซนวิซ เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ด้วย


คงฤทฺธิ์ ศีลคุณ อำเภอหนองเรือจ.ขอนแก่น รายงาน