มุกดาหาร(ชมคลิป)ทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน นำถวาย ณ วัดศรีมงคลใต้พระอารามหลวง


พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) นำถวาย ณ วัดศรีมงคลใต้(พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
วันนี้ 18 ต.ค. 63 ที่วัดศรีมงคลใต้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐิน ทอดถวาย ณ วัดศรีมงคลใต้(พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งการทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันนี้ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม แจ้งว่า บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
โดยมีพระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการรับผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งในคณะหมู่สงฆ์ได้มติให้พระครูประจักษ์ บุญญาทร เจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร เจ้าอาวาสวัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) เป็นองค์ครองผ้าพระกฐิน
ในโอกาสนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมุกดาหารได้พร้อมใจร่วมพิธี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงขอปวารณาถวายจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศลถวายบำรุง และบูรณะพระอาราม จำนวนทั้งสิ้น 397,301 บาท
สำหรับวัดศรีมงคลใต้เป็นวิหารขนาดใหญ่ ก่ออิฐถือปูนตั้งอยู่บนฐานนี้ไม่สูงนัก หลังคาเป็นหลังคาจั่วลดชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2313 ภายในวิหารประดิษฐานพระเจ้าองค์หลวง หันหน้าลงสู่แม่น้ำโขง ด้านหน้าจั่วของวิหารตกแต่งด้วยลาย ปูนปั้นสลักลายต่างๆ ที่เสาและผนังด้านข้างมีคันทวยไม้แกะสลักเป็นลายดอกไม้สวยงามมาก มีบันไดทางขึ้นวิหาร 3 ทางคือด้านหน้า 1 ทางเป็นประตูสำคัญบ้านประตูเป็นไม้แกะสลัก เหนือประตูเป็นรูปสัตว์ในเทพนิยาย ข้างบันไดหน้าวิหารมีรูปราชสีห์ สิงห์ ยักษ์ ส่วนหน้าต่างเจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมมีเฉพาะที่ผนังด้านข้างเท่านั้น

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร