มุกดาหารชมคลิป)อบจ. ร่วมกับอำเภอหนองสูงสืบสานประเพณีแข่งเรือยาว


องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสมาคมกีฬาหนองสูง จัดการแข่งขันเรือพาย สมโภชองค์กฐินวัดไตรภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรมทางสายน้ำบนพื้นฐานความสามัคคีพร้อมเพียง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชนเมืองหนองสูง
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายปิยณัฐ นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง นายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายดุสิต กลางประพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เขตอำเภอหนองสูง พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมเปิดงานการแข่งขันเรือพายสมโภชน์องค์กฐินวัดไตรภูมิประจําปี 2563 ณ น่านน้ำหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การแข่งขันเรือพายประจำปีในครั้งนี้ทางอำเภอหนองสูงร่วมกับสมาคมกีฬาหนองสูง ทีมงานบัลลังก์ไม้งูเหลือมปลาดาว กลุ่มคนรักเมืองหนองสูง เป็นเจ้าภาพงานในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรมทางสายน้ำบนพื้นฐานความสามัคคีพร้อมเพียง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชนเมืองหนองสูง ซึ่งได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษเมืองหนองสูงจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลานานกว่า 38 ปีพร้อมถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป โดยในการแข่งขันในครั้งนี้ มีทีมเรือที่เข้าร่วมการแข่งขัน 2 ประเภทได้แก่ประเภท 8 ฝีพาย จำนวน 8 ทีม ประเภท 12 ฝีพาย จำนวน 6 ทีม


ทั้งนี้สำหรับทีมชนะลำดับที่ 1 , 2 และ 3 ทั้ง 2 ประเภท ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท จำนวน 3,000 บาท และ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล.

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร