เลย(ชมคลิป)ผบก.ภ.จว.เลย คนใหม่ มอบนโยบายวันตำรวจ

เลยต้อนรับ ผบก.ภ.จว.เลย คนใหม่ มอบนโยบายวันตำรวจ อ.เมืองเลย จ. เลย ตำรวจภูธรจังหวัดเลยจัดงานในวันตำรวจพร้อมมอบนโยบายหลักแก่ข้าราชการในพื้นที่ปกป้องเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เมื่อเวลา 09.20 น.วันที่ 17 ต.ค.2563 ที่หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย อ.เมืองเลย จ.เลย พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีงานวันตำรวจ ประจำปี 2563 พร้อมกล่าวให้โอวาท และมอบนโยบาย แก่ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดเลย มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นาย มณฑล ชัยมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย นายทวีวัฒน์ เสนาะล้ำ อัยการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน ร่วมงาน
กิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าทำบุญตักบาตร พิธีทางศาสนา ต่อด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย อ่านสารผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการฝ่ายปกครอง ศาล ทหารอัยการ ขึ้นแท่นฟังคำสัตย์ปฏิญาณและอุดมคติตำรวจ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนกิจการองค์กรตำรวจ และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจดีเด่น ประจำปี 2563
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ทุกท่าน เกิดในสมัยในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความภาคภูมิใจและสำนึกที่ดีต่อพระบรมราชโองการ พระราชดำริ ปรัชญา ต่างๆของพระองค์ ขอเพียงเราทำได้ 30% ก็ดีแล้ว รวมทั้งพระปฐมบรมราชโองการของในหลวงรัชกาลที่ 10 ก็จะทำให้ประชาชนมีความสุข ความปลอดภัย และขอให้สืบสานพระราชปณิธานภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย กล่าวให้โอวาทพร้อม มอบนโยบายด้วย 5 ประเด็น คือ 1.ภารกิจสูงสุดได้แก่ การปกป้องสถาบัน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลปัจจุบัน เสื้อ สนว.01 ที่ดิน พระราชทานกระบี่ พี่น้อง นรต.”เข็ม” เสด็จพ่อ ร. 9 ทรงเจิมธงชัยเฉลิมพล และมีเส้นพระเกศา(ผม)อยู่ ขอให้ตำรวจภาคภูมิใจและทำหน้าที่เต็มความสามารถให้เป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดี 2.การรักษาแผลคือสหกรณ์ตำรวจและเบี้ยเลี้ยงโควิด ตำรวจต้องมีวินัยที่เข้มข้น ยามันอาจจะขมและรู้สึกเจ็บ แต่ถ้าเราเชื่อมั่นและศรัทธาก็จะมองเห็นหนทางข้างหน้า ขอให้อดทัน ทำงานอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 3. การปรับปรุงภาพลักษณ์ การทำงานใช้งานมวลชน เอาใจใส่ บริการ เช่น งานจราจร บริการดูแล ประชาชน บุตร-หลาน ให้เรียบร้อย งดการตั้งด่าน แต่ใครทำผิดกฎหมาย
สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นต้องจับกุม 4.การสืบสานพระราชปณิธาน 5 ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนปลอดภัย แก้ไขในสิ่งที่ผิด สืบสานพระราชปณิธานภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและ 5.ขอให้ตำรวจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธาและจิตอาสา ทำดี ทำได้ ทำเลย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย